Op dinsdag 11 april aanstaande is er naar goede traditie weer een presentatie avond van de examenleerlingen van kunst beeldend en kunst muziek. Om 19.30 wordt de avond geopend.

Er is een tentoonstelling van de kunstwerken die de leerlingen van beeldend gemaakt hebben in de B-hal en in de gang bij de lokalen 21 tot en met 26. De leerlingen van muziek geven vanaf 20.00 uur acte de presence in de aula met zeer uiteenlopende ensembles. Het beloofd een boeiende avond te worden . Daarom luidt het advies : kom kijken en luisteren. De tentoonstelling duurt nog tot en met vrijdag 21 april.

11 april.1.jpeg