Zaam Scholengroep
Adres: Dubbelink 2
1102 AL Amsterdam
Telefoon 020- 705 96 00
Email info@zaam.nl 
 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
afd. Nationale Ballet Academie
Adres: Jodenbreestraat 3
1011 NG  Amsterdam
dhr. Jean-Yves Esquerre  
Telefoon 020 - 527 76 43
Email nba-info@ahk.nl
Www: www.nationaleballetacademie.nl
 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Dependance Nationale Ballet Academie
Adres:  Agamemnonstraat 44
1076 LW  Amsterdam
dhr. F. Berlips 
Telefoon 020 - 673 23 55
Fax 020 - 675 70 55
Email f.berlips@ahk.nl
 
Conservatorium van Amsterdam
Adres:  Oosterdokskade 151
1011 DL  Amsterdam
mw. M. Benoist
Telefoon 020 - 527 75 50
Email m.benoist@ahk.nl
Email g.jeltes@ahk.nl
 
Lucia Marthas
Institute for Performing Arts

Adres:  Rustenburgerstraat 436
1072 HK Amsterdam
mw. M. Illis
Telefoon 020 - 676 13 70
Fax  020 - 670 76 98
Email melaisa@luciamarthas.nl

 

Inspectie
De inspecteur van het voortgezet onderwijs waaronder de school ressorteert is:
Adres:  Inspectie van het onderwijs
Postbus 2730
3500 GX Utrecht
Telefoon algemeen: 088 - 669 60 00 (van 9.00 - 17.00 uur)
Vertrouwens inspectie: 0900 - 111 3 111 

Leerplichtambtenaar
Adres:  Stadsdeelkantoor de Pijp
mevr. S. van Geene
Postbus 74019
1070 BA Amsterdam
Telefoon 020 – 2524809
 
Schoolgezondheidszorg
Adres:  Schoolgezondheidszorg
schoolarts: dhr.  L. Stuurman
schoolverpleegkundige: mw. H. van Yperen
2e Jan van der Heijdenstraat 75-77
1074 XR Amsterdam
Telefoon 020 – 555 59 64

 
Sportcentrum VU
Uilenstede 100
1183 AM Amstelveen
020-598 50 90
www.sportcentrumvu.nl