De school kent een actieve ouderraad die 6 keer per jaar bijeenkomt om samen met de directie actuele schoolzaken te bespreken. De raad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar.

Wat is een Ouderraad?
In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding, het personeel en de medezeggenschapsraad (de MR). De ouderraad heeft daarom recht op informatie, om zijn functie (het adviseren van de schoolleiding) zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De ouderraad mag de schoolleiding en de MR gevraagd en ongevraagd van advies dienen en dient derhalve uitsluitend als adviesorgaan. Dit in tegenstelling tot de MR, waar op sommige zaken instemmingsrecht wordt gegeven aan de deelnemende ouders. De ouderraad kan dus rechtstreeks en via de MR een duidelijke positie op school innemen. Volgens de wet ‘medezeggenschap op scholen’, is een ouderraad verplicht als 10% van alle ouders hierom verzoekt.

Het 'reglement Ouderraad' vindt u in de schoolgids.

De vergaderingen van het schooljaar 2016/2017

Maandagen, aanvangstijd 18.00 uur:
19-09-2016 + Schoolleiding
07-11-2016 + Schoolleiding
12-12-2016 + Schoolleiding
13-02-2017 + Schoolleiding
03-04-2017 + Schoolleiding
29-05-2017 + Schoolleiding
10-07-2017 + Afsluiting

Notulen ouderraad schooljaar 2016-2017:
- 3 april Afsprakenlijst/Notulen
- 13 februari Afsprakenlijst/Notulen
- 12 december Afsprakenlijst/Notulen
- 19 september Afsprakenlijst/Notulen 
- 7 november Afsprakenlijst/Notulen
- 12 december Concept Afsprakenlijst/Notulen

Notulen ouderraad schooljaar 2015-2016:
- Notulen 6 juni
- Notulen 4 april

- Notulen 8 februari

- Notulen 7 december
- Notulen 7 september
- Notulen 26 oktober


Daarnaast verzorgt de ouderraad 1 keer per jaar een algemene ouderavond over een bepaald thema.  Momenteel houdt de ouderraad zich bezig met de werving voor klassenouder, lees hier het klassenouder protocol.  


Bereikbaarheid

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Marieke Kruger (voorzitter) en/of Ida Visser (secretaris)
Zij zijn bereikbaar via ouderraad@gerritvdveen.nl

Oudergeleding medezeggenschapsraad

Annette Dekker. Zie verder de pagina van de MR.