020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Profielkeuze voor de ouders van de derdeklassers

Op 16 januari jl. vond in de aula de voorlichtingsavond over de profielkeuze van de derdeklassers plaats. Om alle informatie nog eens rustig na te lezen kunt u de PowerPoint op de website bekijken.