020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Profielkeuzemarkt

Donderdag 1 februari het vierde uur: in het kader van de profielkeuze krijgen de leerlingen uit 3 havo en 3 vwo voorlichting over een door hen gekozen profiel. Maar liefst 22 bovenbouwleerlingen hebben zich over de verschillende lokalen verspreid om hun profiel over het voetlicht te brengen. Ze vinden een aandachtig gehoor en moeten vele nieuwsgierige vragen beantwoorden.

Wat ze vooral nodig vinden om te vertellen is dat een juiste studiehouding in de bovenbouw het allerbelangrijkste is. Je gaat dieper op de stof in en het tempo ligt een stuk hoger dan in de onderbouw. Uitstellen is funest. De derdeklassers zijn hier zichtbaar van onder de indruk. Nu maar hopen dat ze de raad ter harte nemen!