020 – 679 99 05         Personeel       Contact

BEROEPENMARKT DERDE KLASSEN: “Wat doe je voor de kost”?

Wat doen een strafadvocaat, een journalist, een verpleegkundige, een accountant en een interieur architect op een gewone donderdagmiddag op het Gerrit van der Veen College?

Op donderdag 15 februari was het weer tijd voor de jaarlijkse beroepenmarkt voor de derdeklassers. Zij moeten immers binnenkort een belangrijke keuze maken: welk profiel ga ik volgen? Cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek? Deze keuze heeft gevolgen voor het aantal mogelijke vervolgstudies en de daaraan verbonden beroepen. Om die reden is het van groot belang dat derdeklassers erover nadenken welk profiel het beste past bij hun interesses en capaciteiten.

Professionals, onder wie een oud-leerling en ouders, uit heel verschillende beroepsgroepen waren uitgenodigd om die middag te vertellen over de inhoud van hun beroep, de leuke en minder leuke kanten en de persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om het beroep succesvol uit te kunnen oefenen. Natuurlijk was er ook aandacht voor de vooropleiding en het benodigde profiel.

De leerlingen hadden ieder drie beroepen uitgekozen waarover ze meer wilden weten. Voor iedere ronde was een half uur beschikbaar waarin ze alles konden vragen wat ze wilden. Na afloop waren zowel de gasten als de leerlingen enthousiast: de gasten vanwege de prettige sfeer en de leerlingen omdat ze op een inspirerende manier veel informatie gekregen hadden.