020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Fijne zomervakantie

Beste ouders en leerlingen,

Voordat de vakantie aanbreekt willen we je alvast informeren over de start van het nieuwe schooljaar. Meer details over deze eerste week ontvang je in de week van 27 augustus. Je kunt ook de website in de gaten houden.

Programma eerste week

• De eerste schooldag is op maandag 3 september. Leerlingen worden dan verwacht voor het ophalen van de schoolboeken
• Voor de brugklassen, 2B en 3B begint de eerste schooldag op dinsdag 4 september
• Dinsdag 4 september heeft iedere klas een bijeenkomst met de mentor
• Woensdag 5 september starten de lessen volgens het rooster
• Donderdag 6 september bovenbouw lessen volgens het rooster
• Donderdag 6 september onderbouw kennismakingsprogramma
• Vrijdag 7 september les volgens verkort rooster tot 11.50

Noteer alvast de datum van de ouderavond van volgens schooljaar:
11 september 2018 – brugklassen
17 september 2018 – klas 2 en 3 havo/vwo
25 september 2018 – klas 4, 5 en 6 havo/vwo

De indeling van de klassen in de bovenbouw is pas eind augustus bekend.

Alle medewerkers van het Gerrit van der Veen College wensen jullie een hele fijne zomervakantie. Geniet ervan en rust goed uit.

Tot ziens op 3 / 4 september