020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Gerrit Festival

Dit voorjaar komt er een nieuw festival op onze school, het Gerrit Festival.

In de week van 26 Maart t/m 4 April 2019 zullen alle eindexamenkandidaten Theater, Beeldend en Muziek hun examenwerk etaleren d.m.v. exposities, voorstellingen en optredens.

De eindexamen theaterleerlingen spelen hun eindvoorstelling op locatie in Theater Perdu (5 HAVO op 26 en 27 maart, 6 VWO op 3 en 4 april).
De eindexamenleerlingen beeldend zullen op 2 en 3 april uitvoerig exposeren binnen onze school.
De eindexamenleerlingen muziek zullen op 3 en 4 april optreden.
Deze muziekleerlingen brengen, op allebei de dagen, allemaal hun eindexamencompositie op vier verschillende podia binnen de school ten gehore.
Voor het eerst doen er ook leerlingen eindexamen in electronische (dance) muziek

Maar er gaat nog veel meer gebeuren: vanuit alle leerjaren zullen leerlingen, binnen zoveel mogelijke kunstdisciplines, hun talent etaleren.
Ook zullen er vanuit de lespraktijk muziek twaalf bands gaan optreden.

Hier moet iedereen naartoe, simpel toch ?