020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Gerrit Festival

In de week van 26 Maart t/m 4 April 2019 zullen alle eindexamenkandidaten Theater, Beeldend en Muziek hun examenwerk etaleren d.m.v. exposities, voorstellingen en optredens.

De eindexamen theaterleerlingen spelen hun eindvoorstelling op locatie in Theater Perdu (5 HAVO op 26 en 27 maart, 6 VWO op 3 en 4 april).
De eindexamenleerlingen beeldend zullen op 2 en 3 april uitvoerig exposeren binnen onze school.
De eindexamenleerlingen muziek zullen op 3 en 4 april optreden.
Deze muziekleerlingen brengen, op allebei de dagen, allemaal hun eindexamencompositie op vier verschillende podia binnen de school ten gehore.
Voor het eerst doen er ook leerlingen eindexamen in electronische (dance) muziek

Maar er gaat nog veel meer gebeuren: vanuit alle leerjaren zullen leerlingen, binnen zoveel mogelijke kunstdisciplines, hun talent etaleren.
Ook zullen er vanuit de lespraktijk muziek twaalf bands gaan optreden.
Naast het optredens zal er op deze avonden binnen de school nog véél meer te zien zijn op het gebied van kunst.

Hier moet iedereen naartoe, simpel toch ?

U krijgt de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn.
Omdat het een groot festival betreft zal er voor deze avonden entree gevraagd worden.
In de voorverkoop online zijn de kaarten € 5,- www.tiny.cc/gerritfestival2019
Aan de deur is het € 7,50