020 – 679 99 05         Personeel       Contact

In memoriam: Jan Severins

Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, is onze oud-collega Jan Severins overleden.
Afgelopen oktober nam Jan na 36 jaar bij ons gewerkt te hebben als muziek- en ckv-docent nog afscheid van ons en het Gerrit, niet lang daarna kwam het bericht dat hij ernstig ziek was. Jan heeft een grote bijdrage geleverd aan het kunst- en cultuurprofiel van de school en is daarmee van grote waarde geweest. Wij herinneren ons Jan als een betrokken, zacht en wijs mens. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.

Vergankelijkheid  

De maan staat op de Yo Mei-berg, een boordevolle schaal;
Zijn glans vloeit in de oeverdamp en wordt daar droef en vaal.  

Lang leefde ik met je in deze stad, vannacht moet ik weer varen.
Soms heeft een mensch volmaakt geluk, maar kan het nooit bewaren.

J. Slauerhoff