020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Leerlingen ondervragen de minister on-line

Het on-line les geven biedt nieuwe kansen en mogelijkheden. Afgelopen weekend bedacht ik dat het met het oog op de actualiteit leuk zou zijn de minister uit te nodigen in de les. Tja, ik heb wel vaker wilde ideeën.

Maandag uitgezocht of er een mailadres was dat ik zou kunnen gebruiken. Bleek ingewikkelder te liggen. Maar toch contact gelegd en ja hoor, de minister kon zich een half uur voor ons vrijmaken. Hij zou om 10.30 uur zijn opwachting maken in de les van 4 Havo.

Omdat het 1 april was heb ik de leerlingen een tijdje om de tuin geleid met het verhaal dat mijn goede vriend Harry Bols werkzaam op het ministerie in de les zou komen.
Vervolgens 4 leerlingen geselecteerd (uit elke klas degene met het hoogste cijfer) om “Harry Bols” te interviewen. De interviewers Jelle, Isabel, Sera en Liv heb ik van tevoren in een besloten chat op de hoogte gesteld dat Harry Bols eigenlijk Arie Slob is.

Best spannend allemaal, maar de leerlingen hebben zich in de chat goed gedragen en ook op de interviewers was ik heel trots. De minister was open en sympathiek, ging op een goede en betrokken manier in op de vragen van de leerlingen.

Om 11 uur begonnen leerlingen te vertrekken, de wiskunde les was immers begonnen! Dat deed de minister goed want één van zijn vragen was hoe wij zicht houden op alle leerlingen. Nou, onder andere zo dus.

Leerlingen waren achteraf enthousiast. We hebben de minister een groot eindapplaus gegeven.

Tom van der Wel, docent maatschappijleer

  

Laatste nieuws