020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Vlagdag voor de examenleerlingen

De voorlopige examenuitslag op 4 juni is:

Havo 80 leerlingen, 92,5% geslaagd

Vwo 64 leerlingen, 87,5% geslaagd

14 leerlingen gaan nog een resultaatverbeteringstoets maken en we hopen dat deze leerlingen daarna ook slagen. De diplomauitreiking is op 1 juli.