020 – 679 99 05         Personeel       Contact

start schooljaar 2020-21

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom (terug)! Het nieuwe schooljaar gaat bijna beginnen en dat is iets waar we lang naar uitgekeken hebben. Hopelijk heb jij er ook veel zin in!
En waar we misschien gehoopt hadden dat we zonder Coronazorgen zouden kunnen beginnen, is de realiteit anders. Om met elkaar een goede en gezonde start te kunnen maken, volgt hier een opsomming van relevante zaken voor de eerste weken. Hier vind je een specifieke brief voor de startweek van jouw leerjaar. Ik realiseer mij dat dit veel tekst en informatie is.

We gaan open maar het wordt wel anders.
De school gaat weer open en we gaan weer fysiek onderwijs verzorgen. Vanaf dinsdag 18 augustus komen leerlingen volgens schema naar school om boeken te halen, voor kennismakingsactiviteiten en voor fysieke lessen. De komende periode zal ‘school is open voor lessen’ ons motto zijn. Wat betekent dat? Om te beginnen alvast 6 punten om te onthouden.

1. De school gaat om 8.15 uur open voor leerlingen en leerlingen gaan direct en zonder omweg naar de lokalen; de lokalen zijn open
2. Leerlingen zijn op tijd voor de les;
3. Bij leswisselingen gaan leerlingen zonder omwegen naar het volgende lokaal;
4. In de pauzes en bij mogelijke tussenuren gaan leerlingen naar buiten. Binnen kan niet gepauzeerd worden. In de pauzes wordt de school gelucht. De kantine is nog niet open.
5. Na de laatste les gaan leerlingen direct weg van school en naar huis. Blijven hangen in en om de school is niet wenselijk. Ook niet voor de buurt. We vragen ouders/verzorgers dit thuis te bespreken; we hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid;
6. Let op je eigen hygiene. Was met grote regelmaat en langdurig de handen, spoel wc’s na elk gebruik goed door, houd de toiletblokken schoon en opgeruimd, gebruik desinfectievloeistof of gel etc.
Daarnaast graag jullie aandacht voor de volgende maatregelen, tips, adviezen en informatie.

De anderhalve meter regel geldt tussen leerlingen en medewerkers
Voor de veiligheid van onze medewerkers zullen we de anderhalve meter afstand tussen leerlingen en medewerkers en tussen medewerkers onderling zoveel als mogelijk organiseren. En dat is ingewikkeld genoeg. Houd afstand en volg de diverse aanwijzingen en bestickeringen in het gebouw. Houd rechts, geef elkaar de ruimte. Docenten zullen zo min mogelijk gelijktijdig met leerlingen door de gangen lopen, zoveel mogelijk in het lokaal blijven en soms even wachten totdat de leerlingen verplaatst zijn. We zullen zoveel als mogelijk ventileren en ramen en deuren open zetten om te kunnen luchten. Ook als het straks frisser wordt.

Dit lukt alleen als we allemaal meedoen
We doen een zeer stevig beroep op al onze leerlingen om zich anders te gedragen dan zij misschien gewend waren. Houd afstand van medewerkers, volg instructies op, zorg voor jouw eigen hygiëne en kom alleen naar school voor lessen. Al het andere; niet in en om ons gebouw. We willen jullie heel graag weer fysiek les kunnen geven en kunnen begeleiden en willen dat zo lang en gezond mogelijk vol kunnen houden. Dat vraagt van iedereen aanpassing en inleving. Bespreek thuis ook wat dit betekent en inhoudt.

Wat te doen bij verkoudheid en/of andere ziekteverschijnselen?
Heel simpel: blijf thuis, kom niet naar school en neem contact op met school. Neem ook contact op met de huisarts, bel de GGD, maak een afspraak voor een Coronatest en zorg ervoor dat de kans op besmetting van anderen zo klein mogelijk blijft. Neem geen risico’s. De gevolgen kunnen groot zijn. Meld je af via absenties@gerritvdveen.nl en informeer de mentor over wat er aan de hand is. Het is belangrijk dat we goed op de hoogte zijn en e.e.a. ook goed administreren en registreren en contact met elkaar houden.

Ben je op vakantie geweest in een risicogebied?
Neem je verantwoordelijkheid en volg de instructies van GGD en RIVM. Laat je testen, ga in quarantaine. We willen benadrukken dat we aanwezigheid op school niet op prijs stellen als je nog geen twee weken in thuisquarantaine bent geweest na het bezoeken van een risicogebied. Je benadeelt mogelijk de hele school als je toch komt en achteraf blijkt dat je een besmetting meedraagt. Dit is een zeer belangrijke boodschap.

Ben je ongerust?
Natuurlijk begrijpen wij het als niet iedereen zich voldoende beschermd voelt door deze maatregelen en natuurlijk kennen wij niet alle persoonlijke omstandigheden in elk huishouden. Daarom is het belangrijk contact met school op te nemen als er andere afwegingen gemaakt en besproken moeten worden. Dat geldt op het gebied van gezondheid maar kan ook gelden voor onze DAMU-leerlingen die vaak lang onderweg zijn om op school te komen en met hele andere zaken rekening moeten houden. Neem in eerste instantie contact op met de mentor. Wij kunnen in één collectieve mail niet alle uitzonderingen benoemen en ook niet in gaan op persoonlijke omstandigheden. We kunnen met elkaar wél op zoek gaan naar wat nodig is en kan.

Hoe ziet mijn rooster eruit?
Kijk op de website www.gerritvdveen.nl. Daar vind je in de loop van vrijdag 14 augustus het rooster waar we mee starten. Een handige link voor het dagelijks rooster is https://gerritvdveen.nl/DR/actueel.php Daar vind je het actueel rooster.

Speciaal voor de derde klassen
De derde klassen zullen een groot gedeelte van de lessen volgen in het Sweelinck College, in het gebouw aan de Moreelsestraat 19. Dit pand gaan wij gebruiken om ons hoofdgebouw te ontlasten. Wij begrijpen heel goed dat dit voor de leerlingen en de medewerkers allemaal even wennen zal zijn en hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. Ook hier gunnen we onszelf de tijd om te wennen.

Hoe zit dat nou met die laptop?
Voor de vakantie hebben we gemeld dat we willen dat elke leerling over een laptop / device beschikt om ook digitaal aan de slag te kunnen. We vragen nu nog niet om elke dag de laptop mee naar school te nemen. We gebruiken de eerste periode om te kijken hoe per vak en per leerjaar digitaal onderwijs vorm kan krijgen. We zullen geen volledig digitale school worden maar gaan de verschillende digitale mogelijkheden én de positieve ervaringen uit Coronatijd toepassen. En daarbij zijn we voorbereid bij eventuele aangescherpte Coronamaatregelen in de toekomst.

Kortom…
We hebben zin om jullie weer te zien en les te gaan geven. We doen ons best alles zo goed mogelijk te regelen en een ieder zo goed mogelijk te informeren. Tegelijkertijd weten wij ook niet alles en snappen we het ook als nog niet alles duidelijk is.
We gaan het met elkaar beleven en meemaken en blijven goed nadenken en communiceren.
Mochten er naar aanleiding van deze eerste nieuwsbrief vragen zijn, neem dan in eerste instantie contact op met de mentor.

Ik wens iedereen een hele goede start en we houden contact. Vergeet niet de brief te lezen die speciaal voor jouw jaarlaag is.

Met hartelijke groet,

Jan-Willem Dienske
Rector