020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Campagnefilmpje van de Anne Frankstichting

De Anne Frankstichting filmde het campagnefilmpje voor de online-lessenserie Stories That Move tijdens de herfstvakantie op onze school. Bij ons, omdat het Gerrit een van de eerste scholen in heel Europa was die met Stories That Move ging werken. Docent mevrouw Meeuwse gebruik het al drie jaar in haar lessen levensbeschouwing, met name in de derde klassen. Het is een prachtige online-tool over discriminatie in al zijn verschijningsvormen. Tijdens het online-lesgeven afgelopen voorjaar bleek het een ideale methode. Wat haar toen opviel was dat leerlingen die doorgaans heel stil waren, nu de kans grepen om zich uit te spreken: iedereen deed mee en voelde zich door een van de onderwerpen aangesproken.
Tijdens fysieke lessen nodigt Stories that Move uit tot levendige discussies en hoor je wat leerlingen bezighoudt. Ook hun eigen ervaringen komen ter sprake. Zo hoorde zij onlangs hoe zeer ‘body shaming’ het zelfvertrouwen én hun sociale leven beïnvloed. De leerlingen legden haar uit dat mensen gediscrimineerd worden omdat hun lichaam niet aan de ‘schoonheidseisen’ voldoet. Als docent maak je dan waardevolle momenten mee waarop je van je leerlingen leert. Zij had van dat begrip niet eerder gehoord.