Herkansingen/inhaaltoetsen op woensdag 5 december (meer dan 1 pagina!)
5 HAVO mondelingen Duits (twee pagina's!)