020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Inschrijving 2019-2020

Inschrijving brugklas schooljaar 2019-2020

Inschrijving

We vinden het heel leuk als je je op onze school komt aanmelden. We vinden het fijn als je zelf komt om je aan te melden maar je moet natuurlijk wel je ouder meenemen. De aanmeldprocedure is altijd wel gezellig en druk.

De inschrijfperiode is van maandag 4 maart t/m vrijdag 15 maart 2019. Aanmelden na telefonische afspraak (020-6799905) tussen 09.00 en 15.30 uur.
Op donderdag 7 maart en woensdag 13 maart 2018 hebben we een inloopdag, dan kun je ook zonder afspraak binnenlopen, van 09.00 tot 16.30 uur. Houd er rekening mee dat je soms even moet wachten.

Wij hebben plaats voor:
– 1 klas vwo
– 3 klassen havo/vwo
– 1 klas vooropleiding

Belangrijk:
Je meldt je bij ons aan als je het Gerrit van der Veen College als eerste keuze op je voorkeurslijst hebt staan. Bij aanmelding moet je de volgende formulieren bij je hebben:

  • (Een kopie van) je paspoort of identiteitskaart (het gaat om het BSN nummer).
  • Het ingevulde inschrijfformulier van het Gerrit van der Veen College. Dit formulier kan je hier downloaden graag met duidelijke blokletters invullen.
  • De voorkeurslijst met twaalf scholen waarbij Gerrit van der Veen op de eerste plaats staat.
  • Het ouderbijdrageformulier van het Gerrit van der Veen College. Hier kunnen je ouders informatie rondom deze bijdrage downloaden lezen en met duidelijke blokletters invullen. Dit scheelt tijd bij de aanmelding.

Voorrang
Leerlingen met een broer / zus bij ons op school krijgen voorrang, als de oudere broer / zus in schooljaar 16-17 / 15-16 / 14-15  / 13-14 ingeschreven staat.
Geef dit duidelijk aan bij de aanmelding dat je gebruik wilt maken van deze voorrangsregel.

Aanmelden buitenleerlingen
Buitenleerlingen zijn leerlingen van wie de basisschool niet deelneemt aan het Electronisch Loket Amsterdam (ELKK).
In dit geval is het noodzakelijk om ook de volgende documenten te overleggen:

  • Een officieel formulier waardoor duidelijk wordt wat het advies van de basisschool is.
  • Het leerlingvolgsysteem van de basisschool waardoor duidelijk wordt dat het advies is ondersteund door dit LVS.
  • (Een kopie van) je paspoort of identiteitskaart.

Hardheidsclausule
Als je ouders je willen aanmelden voor de hardheidsclausule dan kunnen zij contact opnemen met de teamleider Reineke Hesselt van Dinter via info@gerritvdveen.nl
De brieven met alle bijlagen moeten in één bestand worden aangeleverd voor woensdag 6 maart 2019 om 09:00 uur.

Handig voor in de agenda!
Als je geplaatst bent op het Gerrit van der Veen College, dan is er op 25 juni een kennismakingsbijeenkomst met je mentor. Tijdstip: 15.30 tot 17.00 uur. Maar natuurlijk krijg je tegen die tijd nog bericht!