020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Inschrijving 2020-2021

Inschrijving brugklas 

Inschrijving

We vinden het heel leuk als je je op onze school komt aanmelden. We vinden het fijn als je zelf komt om je aan te melden maar je moet natuurlijk wel je ouder meenemen. De aanmeldprocedure is altijd wel gezellig en druk.

De inschrijfperiode is van maandag 8 maart t/m donderdag 19 maart. Aanmelden na telefonische afspraak met de administratie (020-6799905) tussen 09.00 en 15.30 uur.
Op donderdag 11 maart en woensdag 17 maart hebben we een inloopdag, dan kun je ook zonder afspraak binnenlopen, van 09.00 tot 16.00 uur. Houd er rekening mee dat je soms even moet wachten.

Wij hebben plaats voor:
– 1 klas vwo
– 3 klassen havo/vwo
– 1 klas vooropleiding

Belangrijk:
Je meldt je bij ons aan als je het Gerrit van der Veen College als eerste keuze op je voorkeurslijst hebt staan. Bij aanmelding moet je de volgende formulieren bij je hebben:

  • je paspoort of identiteitskaart (ter identificatie).
  • Het ingevulde inschrijfformulier van het Gerrit van der Veen College. Dit formulier kan je hier downloaden graag met duidelijke blokletters invullen.
  • De voorkeurslijst met twaalf scholen waarbij Gerrit van der Veen op de eerste plaats staat.
  • Het ouderbijdrageformulier van het Gerrit van der Veen College. Hier kunnen je ouders informatie rondom deze bijdrage downloaden lezen en met duidelijke blokletters invullen. Dit scheelt tijd bij de aanmelding.  

Voorrang
Leerlingen met een broer / zus bij ons op school krijgen voorrang, als de oudere broer / zus in schooljaar 16-17 / 15-16 / 14-15  /  ingeschreven staat.
Geef dit duidelijk aan bij de aanmelding dat je gebruik wilt maken van deze voorrangsregel.

Aanmelden buitenleerlingen
Buitenleerlingen zijn leerlingen van wie de basisschool niet deelneemt aan het Electronisch Loket Amsterdam (ELKK).
In dit geval is het noodzakelijk om ook de volgende documenten te overleggen:

  • Een officieel formulier waardoor duidelijk wordt wat het advies van de basisschool is.
  • Het leerlingvolgsysteem van de basisschool waardoor duidelijk wordt dat het advies is ondersteund door dit LVS.
  • je paspoort of identiteitskaart (ter identificatie).

Hardheidsclausule
Als je ouders je willen aanmelden voor de hardheidsclausule dan kunnen zij contact opnemen met de zorgcoördinator Marian Vincken via m.vincken@gerritvdveen.nl
De brieven met alle bijlagen moeten in één bestand worden aangeleverd voor vrijdag 6 maart om 09:00 uur.