020 – 679 99 05       Contact    

decanaat / begeleiding

Zowel onderwijs als begeleiding is op het Gerrit van der Veen College gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van de leerling en zijn capaciteiten. Elke klas of groep heeft een mentor, die tevens docent is en die de eerst verantwoordelijke is voor de begeleiding van de leerlingen.

Elke klas of mentorgroep heeft een mentorles op het rooster staan. De mentor is de eerste contactpersoon binnen de school voor de ouders en de aangewezen persoon voor een gesprek over de resultaten na elk rapport.

De mentoren worden per leerjaar ondersteund door de leerjaarcoördinator. De leerjaarcoördinator houdt de absenties in de gaten, alsmede leerlingen die begeleiding op welk vlak dan ook nodig hebben.

Keuzebegeleiding derde klas

 

Voorlichtingsavond profielkeuze klas 3

Op dinsdagavond 18 januari 2023 vond de voorlichtingsavond profielkeuze plaats voor de ouders van de leerlingen in klas 3. Heeft u deze avond gemist of wilt u alles nog een keer rustig lezen? Geen probleem! Bekijk hier de Power Point die de decanen, Hanneke van den Hooff en Dienke Veenstra, hebben gebruikt nog een keer.

AMN Loopbaanleren
In de derde klassen werken we met de methode AMN Loopbaanleren die leerlingen helpt bij het kiezen van hun profiel in de bovenbouw. De methode bevat veel informatie over de vier profielen, de vakken, aansluitende studierichtingen en beroepsmogelijkheden. Er zijn verschillende opdrachten en testen die de capaciteiten en interesses van de leerlingen in beeld brengen. Alle resultaten worden opgeslagen in een digitaal einddossier, waarin ook de definitieve profielkeuze komt te staan.

Qompas Profielkeuze is web based, dat wil zeggen dat via internet gewerkt wordt. Daardoor kunnen leerlingen ook thuis ermee aan de slag.

Wat doen een rechter, een journalist, een verpleegkundige, een accountant en een interieur architect op een gewone donderdagmiddag op het Gerrit van der Veen College?

Ieder jaar organiseren de decamen een beroepenmarkt. Zij moeten immers binnenkort een belangrijke keuze maken:  welk profiel ga ik volgen? Cultuur en maatschappij, economie en maatschappij, natuur en gezondheid of natuur en techniek? Deze keuze heeft gevolgen voor het aantal mogelijke vervolgstudies en de daaraan verbonden beroepen. Om die reden is het van groot belang dat derdeklassers erover nadenken welk profiel het beste past bij hun interesses en capaciteiten.

Professionals, onder wie een aantal oud-leerlingen en ouders, uit heel verschillende beroepsgroepen worden uitgenodigd om die middag te vertellen over de inhoud van hun beroep, de leuke en minder leuke kanten en de persoonlijke eigenschappen die nodig zijn om het beroep succesvol uit te kunnen oefenen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de vooropleiding en het benodigde profiel.

De leerlingen kiezen ieder drie beroepen waarover ze meer willen weten. Voor iedere ronde is een lesuur beschikbaar waarin ze alles kunnen vragen wat ze willen.