020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Gerrit van der Veen kiest Groen Links

Afgelopen maandag hebben we op school een stembureau ingericht. Leerlingen uit de bovenbouw konden daar een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze stemmen tellen natuurlijk niet echt mee, maar het is wel een leuke manier om kennis te maken met het verschijnsel stemmen. Hieronder vergelijk ik onze uitslag met alle Amsterdamse scholen. Groen Links, D66, Partij voor de Dieren en Volt zijn bij onze leerlingen het meest populair. Opmerkelijk is dat de VVD en FvD bij ons relatief minder stemmen krijgen. Dat past ook wel in het historische plaatje. De linkse partijen waren altijd al populairder dan de rechtse.