020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Via dit formulier kan je je inschrijven voor het inhalen van een toets.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

– Je bent vóór aanvang van de toets afgemeld door een ouder.
– De aanvraag dient binnen drie dagen na betermelding ingediend te zijn.
– Je kunt pas inhalen als je daarvoor een uitnodigingsmail hebt gekregen.
– Als je op vrijdag na 15.30 uur je inhaalverzoek indient, word je zeker niet ingepland voor de dinsdag na het weekend.
– Luistertoetsen worden altijd in overleg met de docent ingehaald. Wel via het formulier een aanvraag indienen.

Het inhalen van toetsen vindt plaats op dinsdagmiddag, het 8e en 9e uur in lokaal 26.

Wanneer je niet op komt dagen op het inhaalmoment, vervalt het recht op inhalen en wordt een 1.0 als cijfer genoteerd. Bij verdere vragen over het inhalen van toetsen, neem contact op met mw. Sadzak (b.sadzak@gerritvdveen.nl of di t/m vr in de mediatheek).