020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Op het Gerrit van der Veen College staat voor de leerlingen van leerjaar 3 de maatschappelijke stage op het programma. In de maatschappelijke stage verrichten zij 24 uur vrijwilligerswerk bij een niet-commerciële organisatie. De maatschappelijke stage is voor de leerlingen een mogelijkheid de wereld om hen heen te verkennen en hun betrokkenheid te vergroten. Wij noemen dat “actief burgerschap”.

De maatschappelijke stage is een verplicht onderdeel dat moet worden afgerond om over te kunnen gaan. Dat is niet alleen op onze school, maar op alle bij ZAAM aangesloten scholen. Het past bij de visie leerlingen te vormen tot zelfbewuste, creatieve en verantwoordelijke individuen. We stimuleren zelfstandig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. Daarom is er een grote vrijheid in de invulling van de stage.

Praktisch betekent dat:
• Keuzevrijheid voor de leerlingen, stage uitsmeren over meerdere weken of in één vakantie week. In een sector die hen het meest aanspreekt.
• Bevorderen zelfstandigheid van de leerlingen. Ze moeten zelf de afspraken maken en nakomen. Hierdoor treden ze uit hun vertrouwde omgeving in de “echte” wereld
De stage vind plaats buiten de roosteruren hiermee verminderen we de druk op het lesrooster. Er zijn al veel activiteiten die ingrijpen op het rooster, de stage proberen we zo veel mogelijk buiten het rooster te houden

In de periode van november tot mei moeten de leerlingen de 24 uur vrijwilligerswerk hebben gedaan. In juli is een centrale presentatiedag. Hier laten de stagelopers van dit jaar zien wat ze hebben gedaan aan de aan de leerlingen die volgend jaar aan de beurt zijn.
De opbrengst van de maatschappelijke stage is elk jaar groot. Maatschappelijke organisaties worden geholpen met 150 keer 24 = 3600 uur nuttig werk. De leerlingen doen een unieke ervaring op die ze binnen de muren van de school nooit zouden hebben gekregen. Uit de verslagen en eigen onderzoek blijkt dat de stage door de leerlingen positief wordt gewaardeerd.

Op het Gerrit van der Veen College wordt de Maatschappelijke stage gecoördineerd en georganiseerd door:
Dhr. E. Pepic docent maatschappijleer
Mevr. B. Sadzak onderwijsassistent
Dhr. T van der Wel docent maatschappijleer
Wij zijn bereikbaar op het emailadres mas@gerritvdveen.nl

 

Wil je een voorbeeld zien van hoe een stage eruit ziet? Een leerling heeft hiervan een filmpje gemaakt