Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad van het Gerrit van der Veen bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders, die actuele schoolzaken bespreken met elkaar en met de schoolleiding 

Het doel van de ouderraad

De ouderraad wil de samenwerking bevorderen tussen ouders, leerlingen en school. Ze zet zich in voor het welzijn, het plezier en de resultaten van de leerlingen.

De ouderraad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar. De ouderraad houdt contact met de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad en met de contactouders. De contactouders zijn één of twee ouders van elke klas uit de onderbouw. Ieder jaar kunnen ouders zich hiervoor beschikbaar stellen. Op deze manier zijn er korte lijnen en blijft de ouderraad op de hoogte van wat er speelt in de klassen.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad:

  • denkt mee over het beleid van de school en onderwijskundige ontwikkelingen.
  • geeft de school gevraagd of ongevraagd advies.
  • zet zich in voor het vergroten van de betrokkenheid tussen ouders en school.
  • helpt mee bij praktische zaken en verleent hand- en spandiensten bij evenementen.
  • stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.

De ouderraad komt 6 keer per jaar samen met de schoolleiding, altijd op een maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Contact
Voor meer informatie kun je terecht bij Joost Hes  (voorzitter) via ouderraad@gerritvdveen.nl

 

De vergaderingen van het schooljaar 2022/2023

Op maandagen, van 18.00 – 20.00 uur:
Maandag 24 oktober 2022
Maandag 18 november 2022  
Maandag 19 december 2022 
Maandag 20 februari 2023 
Maandag 17 april 2023  
Maandag 19 juni 2023 + Afsluiting