020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Beste leerling van groep ACHT

Heb je genoten van het filmpje en lijkt het je leuk om een van onze leerlingen te worden, kom dan ook naar onze open dagen in 2019. Deze zijn op:
Dinsdag 29 januari van 18.00 uur tot 21.00 uur
Donderdag 7 februari van 18.00 uur tot 21.00 uur
Woensdag 13 februari openlesmiddag van 13.45 uur tot 15.45 uur

Zoals je hebt kunnen zien is de sfeer op onze school erg prettig. Je kunt hier zijn wie je bent. Ook de leerlingen zijn bijzonder: van rekenwonder tot acteur, van topdanser tot tekentalent. We hebben het allemaal in huis en daar zijn we trots op.

Bekijk hier de foto’s van de open avond van 2018.

… voor vwo en havo
Leerlingen met een vwo-advies, havo-advies of h/v-advies zijn welkom op onze school. Volgend jaar starten we met vijf brugklassen: een voor leerlingen met een vwo-advies, drie voor havo/vwo en een klas voor damu-leerlingen. Dat zijn leerlingen die verbonden zijn aan een vooropleiding voor dans, ballet of muziek.

Je krijgt les in een heel mooi gebouw met een hele fijne sfeer en veel mooie en bijzondere kunstwerken in de school! De fijne sfeer zorgt ervoor dat je goed kunt leren. en dat is belangrijk.

… voor kunst en cultuur
We zijn een cultuurprofielschool. Dat wil zeggen dat je naast de reguliere vakken, zoals Engels en wiskunde, vakken volgt die te maken hebben met kunst en cultuur. In de eerste en tweede klas volg je theater, dans, muziek, tekenen en handvaardigheid. Vanaf de derde klas kies je een kunstvak waar je ook eindexamen in kunt doen. In de onderbouw hebben we jaarlijks de ‘kunstdagen’. Je gaat dan twee dagen lang kunst maken, bekijken en bespreken.

… met actieve leerlingen
We laten leerlingen volop gebruik maken van hun talenten. Veel leerlingen op onze school willen meer dan alleen maar in de les zitten en leren. Deze leerlingen betrekken we graag bij verschillende activiteiten, zoals de leerlingenraad, brugklascoaches, licht en geluid-club, voorstellingen en muziekstukken en de feestcommissie.

We bieden goed onderwijs voor VWO en HAVO. Dat is te zien aan onze eindexamencijfers. Goede cijfers halen is natuurlijk heel leuk. Andere dingen leren is ook leuk. Wij doen veel aan kunst en cultuur en hebben op school een prettige en open sfeer. Je kunt jezelf zijn! We zijn een kleinschalige school waar je gekend en gezien wordt.

Gerrit van der Veen College: een cultuurprofielschool
Het Gerrit van der Veen College is een erkende cultuurprofielschool. Dat betekent dat wij niet alleen een extra middag les in een kunstvak of een excursie aanbieden, maar dat kunst bij ons door de hele school terug te vinden is. Dat start letterlijk met de kunstwerken in ons gebouw en eindigt met vakoverstijgende kunstprojecten.

Je kunt bij ons examen doen in één van de vier kunstdisciplines: beeldende vorming (handvaardigheid en tekenen), muziek en theater. Als je een kunstvak als examenvak hebt, krijg je ook KUA. Dit staat voor Kunst Algemeen en dit vak leert je meer over de historische en theoretische kant van kunst.

In de vierde klas volg je een ‘kunstmodule’ omdat wij het belangrijk vinden dat al onze leerlingen basiskennis hebben van de kunstzinnige en culturele wereld.

We doen veel aan bèta-vakken op het Gerrit van der Veen College. Vakken als natuurkunde, biologie, scheikunde en wiskunde. Dus ook als je astronaut, dokter of dierenarts wilt worden, kun je op het Gerrit uitstekend terecht!

Gerrit van der Veen College: onderwijs op vwo- en havo-niveau
Wanneer je hier op school komt, kom je in een vwo-klas of in een havo/vwo-klas. In het tweede leerjaar kom je in een vwo-klas of een havo-klas. Als het even niet zo goed gaat, is er zo nodig ondersteuning. We bieden diverse steunlessen van vakdocenten aan in de onderbouw en geven cursussen voor leerlingen met faalangst.

Mocht uw zoon/dochter een extra ondersteuningsbehoefte hebben, dan raden wij u aan voor de aanmeldingsperiode contact op te nemen met de zorgcoördinator.

Bekijk hier welke vakken je in de eerste klas krijgt.Donderdag 26 januari 2017 was de eerste open avond van het Gerrit van der Veen College. Het was een drukbezochte en geslaagde avond!
Bekijk hier de foto’s die een impressie van de avond geven.

Meer video’s

Hieronder nog een aantal filmpjes die een goede indruk geven van onze school.
5 veel gehoorde vragen!

Mooi dat cultuurprofiel! En krijg je ook goed les in de gewone vakken?
De kunstvakken op het Gerrit van der Veen College zijn extra vakken. Er is voldoende tijd voor de vakken die je nodig hebt voor je diploma zoals Engels en wiskunde. De extra vakken zorgen er voor dat je je op een ander niveau ontwikkelt. Door creatief bezig te zijn (met beeld, muziek of theater) legt je brein weer andere verbanden die je kunt gebruiken bij andere meer theoretische vakken.

Het Gerrit van der Veen College is een erkende Cultuurprofielschool. We doen veel met kunst en cultuur. Je hoeft niet zelf iets te doen met muziek, dans of theater. Het is wel mooi als je er in geïnteresseerd bent en er voor open staat.

Ik ben niet zo van de kunst en cultuur, pas ik dan wel op het Gerrit van der Veen College?
Omdat het Gerrit van der Veen College een erkende Cultuurprofielschool is, doen we veel met kunst en cultuur. Je hoeft niet zelf iets te kunnen doen (muziek of theater), maar het is wel mooi als je er in geïnteresseerd bent.

Zit je als beta-leerling wel op je plek op een cultuurprofielschool?
We doen veel aan de beta-vakken op het Gerrit van der Veen College. Vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde sluiten kunst en cultuur natuurlijk niet uit. En zo krijg je best of both worlds: cognitief en creatief!

De kunstvakken op het Gerrit zorgen ervoor dat je je hersens ook op een andere manier gebruikt en leert je verbanden te leggen die je ook heel goed kunt gebruiken bij andere, soms theoretische vakken. Je bent bij ons cognitief én creatief actief!

Zit het kunstaanbod de reguliere vakken niet in de weg?
Nee, de kunstvakken en het culturele aanbod is extra, naast de reguliere vakken. Kunst en cultuur is juist een extra verrijking.

Het Gerrit biedt heel veel vakken aan. Dat doen andere scholen ook. Wat op het Gerrit bijzonder is, is het feit dat álle leerlingen in de brugklas beeldend-, dans-, muziek- en theaterlessen krijgen. Dat is pas echt vet! Daar leer je weer hele andere dingen die belangrijk zijn.

Klinkt leuk deze school, maar is het Gerrit van der Veen ook goed?
We bieden kwalitatief goed onderwijs voor vwo en havo. Dat is te zien aan onze eindexamencijfers die al jaren goed zijn. De school is dus zeker goed. Wat de school ook leuk maakt is niet alleen het extra aanbod van kunst en cultuur, maar ook de prettig en open sfeer. Op het Gerrit kan iedere leerling zichzelf zijn. Het is een kleinschalige school waar je gekend en gezien wordt.