020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Eerste klas

1. Brugklas voor de adviezen havo en havo/vwo
De school kent een eenjarige brugperiode. Dat wil zeggen dat in de eerste klas leerlingen zitten, die op de basisschool havo of een havo/vwo advies hebben gekregen. De docenten zorgen er met aanvullende opdrachten of extra eisen voor, dat beide niveaus aan bod komen.
Alle leerlingen krijgen dezelfde vakken, uitgezonderd leerlingen van de kunstvooropleidingen. Die volgen een aantal vakken niet. Zie de lessentabel.
Aan het eind van het eerste leerjaar wordt door de school bepaald of de leerling naar de tweede klas kan worden bevorderd. Dat gebeurt aan de hand van vastgestelde bevorderingsnormen.

Afhankelijk van het behaalde aantal punten kan de school besluiten, dat de leerling:
-wordt bevorderd naar 2vwo,
-wordt bevorderd naar 2havo, of
-niet wordt bevorderd en naar lager niveau wordt verwezen.

2. Vwo klas voor advies vwo
Deze leerlingen krijgen les op vwo-niveau en stromen hiermee zoveel mogelijk door naar de 2vwo klas. Dat gebeurt aan de hand van vastgestelde bevorderingsnormen. De leerlingen worden in klas 2 gemengd met de leerlingen uit de 1havo/vwo klassen die naar het vwo gaan.

Afhankelijk van het behaalde aantal punten kan de school besluiten, dat de leerling:
-wordt bevorderd naar 2vwo
-wordt bevorderd naar 2havo, of
-niet wordt bevorderd en naar lager niveau wordt verwezen

Tweede klas

In principe gaan alle leerlingen van de eerste klas over naar de tweede. Slechts in uitzonderlijke situaties mag een leerling in de eerste klas doubleren. Als blijkt dat het niveau te hoog is, wordt de leerling bevorderd naar de tweede klas vmbo-tl (voorheen mavo) op het Sweelinck College, of eventueel naar de tweede vmbo-klas van een andere locatie van Zaam Scholengroep.

Aan de hand van de bevorderingsnormen wordt aan het einde van tweede klas een beslissing genomen. Afhankelijk van het behaalde aantal punten kan de school besluiten, dat de leerling:
– wordt bevorderd van 2havo naar 3havo
– wordt bevorderd van 2vwo naar 3vwo of
– niet wordt bevorderd.
In bijzondere gevallen kan de school toestaan dat een leerling overstapt van 2havo naar 3vwo, of van 2vwo naar 3havo

De derde klas

Het derde leerjaar op het Gerrit van der Veen College bestaat uit aparte havo- en vwo-klassen, met een vast vakkenpakket. Alle leerlingen volgen dus dezelfde vakken, met uitzondering de leerlingen die op een kunstvooropleiding zitten.
Aan het einde van de derde klas wordt aan de hand van de bevorderingsnormen vastgesteld of de leerling bevorderd kan worden van 3havo naar 4havo, of van 3vwo naar 4vwo.

 

Lessentabel