020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Feedback van ouders 

 

 • De sfeer in de klas is super goed.
 • Lekker chillen buiten schooltijd 
 • De sociale uitjes zijn top! Zoals het uitje naar de Krakeling. Dit zorg voor teamgevoel. 
 • Mijn zoon heeft leuke vrienden.
 • Zachte landing in het begin, mooie opbouw huiswerk en mooie aandacht voor de groep.
 • Docenten hebben een positieve uitstraling
 • Goede informatie via de mail (nieuwsbrieven)
 • Contact met mentor tijdens kamp was heel fijn en vertrouwd. 
 • De mentor is top!
 • Het kamp was top. Goede teambuilding. 
 • Study bootcamp was top. 
 • Een zeer betrokken team, dat er voor gaat dat jouw kind een goede start maakt.
 • Ook als ouder wordt je goed geïnformeerd en om je input gevraagd.
 • Natuurlijk het allerbelangrijkste, onze dochter gaat met veel plezier naar school.  

Ouderraad

De ouderraad van het Gerrit van der Veen bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders, die actuele schoolzaken bespreken met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (de MR) in een prettige open sfeer. Om de continuïteit hiervan te waarborgen en het natuurlijk verloop op te kunnen vangen zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe leden. 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad van het Gerrit van der Veen houdt zich bezig met het bevorderen van het contact tussen school en ouders door:

 • mee te denken over het beleid van de school
 • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
 • de school gevraagd of ongevraagd te adviseren
 • mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen
 • het organiseren van een algemene ouder-informatieavond over een bepaald thema
 • aanwezig te zijn op de Open avonden en hand- en spandiensten te verlenen bij de Beroepenmarkt
 • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten

Lees hier meer informatie over de ouderraad.