020 – 679 99 05       Contact    

Huiswerkinstituut

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkinstituut Amsterdam op het Gerrit van der Veen College

‘Leren kun je Leren’

Sinds 2007 biedt HIA met plezier huiswerkbegeleiding op het Gerrit van der Veen College. Je kind kan aansluitend aan zijn schooltijd bij ons terecht in de school. Bovendien zijn de lijnen met docenten en mentoren kort. Je kind leert in kleine groepen (max. 7 leerlingen) met één begeleider, waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht.

Je kind leert in de begeleiding:
 * Van passief lezen naar actief leren te gaan
 * Een goede concrete planning te maken, ook voor thuis
 * De juiste leerstrategieën in te zetten voor de talen, leervakken en de exacte vakken 
 * Extra aandacht te besteden en vooruit te werken aan onvoldoende vakken
 * Door te leren tot hij de stof daadwerkelijk beheerst (alle toetsen worden overhoord)
 * Technieken om geconcentreerd te werken
 * Weer plezier te ontwikkelen in het leren
 * Grip te krijgen op zijn leerproces en te ervaren: Wow, ik kan het wel! Hierdoor ontstaat er thuis weer rust en een fijne sfeer.

Tarieven:
Inschrijfkosten (éénmalig)    € 47,50
1x p/w huiswerkbegeleiding € 218,00
2x p/w huiswerkbegeleiding € 333,00
3x p/w huiswerkbegeleiding € 391,00
4x p/w huiswerkbegeleiding € 483,00
5x p/w huiswerkbegeleiding € 541,00

Bijlessen en individuele coachings € 48,00 per uur

Opgeven van je kind voor de huiswerkbegeleiding
Je kunt je kind opgeven door telefonisch contact op te nemen met: 020 – 676 01 70 of een e-mail te sturen naar sissi@hia.amsterdam. Wij nemen dan meteen contact met jou op voor het maken van een afspraak.

Meer informatie kun je vinden op onze website: https://www.huiswerkinstituutamsterdam.nl/

Leuk om jou en je kind te ontmoeten!

Sissi Teunissen, oprichter-eigenaar
Liam Wouterson, senior-begeleider Gerrit van der Veen College