020 – 679 99 05       Contact    

Medezeggenschapsraad

Welkom

Beste leerlingen, ouders en personeelsleden,

Hartelijk welkom op de webpagina van de medezeggenschapsraad (MR) van het Gerrit van der Veen College (GVC). Via deze plek willen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze werkzaamheden.

Elke school dient van wetswege een MR in te stellen. Op het GVC bestaat de MR uit 2 leerlingen, 2 ouders en 4 personeelsleden.

Het email adres van de MR is: mr@gerritvdveen.nl

De MR vergadert circa 6 keer per jaar. Data en tijdstippen staan hier vermeld in de jaarplanning van de school.

Agendapunten kunnen ingediend worden bij de voorzitter of secretaris via het email adres tot twee weken voor de vergadering. Of de ingediende punten ook daadwerkelijk op de agenda komen, is o.a. afhankelijk of ze een gemeenschappelijk belang dienen.

U kunt de werkzaamheden van de MR volgen door vergaderingen bij te wonen en de notulen te lezen. Voor het bijwonen van een vergadering is het praktisch als u vooraf contact opneemt met de secretaris of voorzitter.

Met vriendelijke groeten,

De leden van de MR


De ZAAM scholen hebben formeel een deelraad als wettelijk inspraakorgaan, zo ook het Gerrit van der Veen College.

De raad geeft er echter de voorkeur aan naar buiten te treden als medezeggenschapsraad (MR) omdat deze term algemeen bekend is bij de achterban.

Leerlinggeleding    

Mirna Berberina
Klas 5HC
Z1027737@leerling.gerritvdveen.nl

Kainat Malik
Klas 5VA
1025629@leerling.gerritvdveen.nl

Oudergeleding

Gijs de Bruijn
gijs@gijsdebruijn.nl

Natali Mailand
nmailand@gmail.com

 

Personeelsgeleding

José Vingerhoed 
OOP
j.vingerhoed@gerritvdveen.nl

Tinka ter Schegget
Docent Engels
t.schegget@gerritvdveen.nl

Eveline Vermeulen – voorzitter
Docent Nederlands
e.vermeulen@gerritvdveen.nl

Hans Teuben
Docent Scheikunde – secretaris
h.teugen@gerritvdveen.nl

 

Om de MR-notulen in te kunnen zien dient u hier in te loggen.

Voor het verstrekken van  inloggegevens kunt een mail sturen naar info@gerritvdveen.nl met vermelding van naam en klas van uw kind.

Oudere notulen die niet meer op de website staan, kunt u opvragen bij de secretaris.