020 – 679 99 05       Contact    

Absentie 1

Door middel van het absentieformulier kunt u uw zoon/dochter afwezig melden. Dit kan voor zowel een afwezigheid voor bezoek aan de tandarts tot afwezigheid i.v.m. ziekte. Indien er geen melding plaats vindt, dan geldt de afwezigheid als ongeoorloofd en ondervindt de leerling de consequenties van kortdurend ongeoorloofd verzuim.

Bij verzuim van meer dan 16 lesuren binnen 4 weken is de school verplicht dit verzuim aan de leerplichtambtenaar te melden. In dit geval krijgen u en uw kind een oproep van de leerplichtambtenaar om over het verzuim te komen praten. Bij regelmatig verzuim maar minder dan de genoemde norm, kan de leerplichtambtenaar de leerling uitnodigen voor een gesprek tijdens het spreekuur op school.

[ninja_form id=1]