020 – 679 99 05       Contact    

Het Gerrit van der Veen College

We zijn een kleinschalige cultuurprofielschool voor havo en vwo waar creativiteit en cognitie hand in hand gaan en elkaar versterken. We bereiden jonge mensen voor op het vinden van hun plaats in een steeds veranderende samenleving. Op onze school wordt een leerling uitgedaagd zich optimaal te ontwikkelen, ook vanuit eigen vraag- en leerbehoeften. We zijn een school waar personeel, leerlingen en ouders met elkaar in open dialoog zijn en waar een ieder vanuit zijn eigen rol zijn verantwoordelijkheid neemt.

Op onze website is heel veel informatie te vinden. Veel plezier op onze site en tot ziens op het Gerrit van der Veen College.