020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Schoolgids

In deze schoolgids vindt u informatie over het Gerrit van der Veen College; een school voor havo/vwo op interconfessionele grondslag, met een erkend cultuurprofiel. Naast het reguliere programma biedt de school een aangepast programma aan leerlingen die hun havo of vwo opleiding combineren met een hbo-vooropleiding dans of muziek. Het Gerrit van der Veen College is gehuisvest in een monumentaal gebouw in Amsterdam Zuid. We zijn een relatief kleine school: 900 leerlingen en 90 medewerkers. Door deze kleinschaligheid is persoonlijke aandacht en maatwerk mogelijk en staan we ervoor dat leerlingen en medewerkers zich bij ons op school gekend weten.

Deze schoolgids verschijnt slechts beperkt in drukvorm: alleen de nieuwe brugklasleerlingen krijgen nog een papieren versie. De ervaring wijst uit dat er tussen de uitreiking van de schoolgids en het einde van het schooljaar zoveel binnen de school gebeurt, dat we ervoor gekozen hebben alle relevante informatie over de school, steeds geactualiseerd, op onze website (www.gerritvdveen.nl) te plaatsen. Naast de schoolgids publiceren we op deze site ook onder andere alle brieven die wij aan de leerlingen meegeven, het jaarrooster, de roosters voor de toetsweken en de dagelijkse roosterwijzigingen.