020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Visie / doelen

Het Gerrit van der Veen College is een school voor havo en vwo. Het is een kleine school met 830 leerlingen en ongeveer 90 medewerkers. Groot genoeg om de voor vwo en havo vereiste faciliteiten te bieden. Maar tegelijkertijd zo klein, dat iedereen zich gekend weet en de weg in de school gemakkelijk weet te vinden.

Er gaat veel aandacht uit naar kunst op het Gerrit van der Veen College. Dat is te zien aan het lesrooster: leerlingen in de onderbouw hebben gemiddeld 5 lessen tekenen, handvaardigheid, muziek en/of drama per week.

Het gebouw is in het schooljaar 2006-2007 helemaal verbouwd en gerenoveerd.
Naast deze website kunt u ook de schoolgids gebruiken om meer te weten te komen over het Gerrit van der Veen College.

Speerpunten

Het Gerrit van der Veen college is een veilige, kleine school. Waar staan we bekend om?

  • havo / vwo
  • kunst
  • samenwerking met Topscore voor sport
  • de sfeer bij het Gerrit van der Veen is open en kleurrijk
  • samenwerking met kunstvooropleidingen