020 – 679 99 05       Contact    

ZAAM

Gerrit van der Veen College maakt deel uit van stichting ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs.

ZAAM is een organisatie voor voortgezet onderwijs en verzorgt het onderwijs voor ruim 11.000 leerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam. De organisatie bestaat uit 23 scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo.

De missie van ZAAM luidt als volgt:
Het is ons streven om met kwalitatief goed onderwijs bij te dragen aan de toekomst van jonge mensen in onze samenleving. Wij willen hen, in een veilig leer- en leefklimaat, begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers.

Als een leerling een overstap wil of moet maken naar een andere schoolsoort, dan zorgen we, door korte lijnen en goed contact, voor een soepele overgang naar een andere (ZAAM-) school.

Meer informatie is te vinden op www.zaam.nl

ZAAM, interconfessioneel voortgezet onderwijs
Dubbelink 2
1102 AL Amsterdam
020-7059600