020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Kunst+ klas

Update 26 januari:
We merken dat steeds meer leerlingen samen met kunst en cultuur bezig willen zijn. Daarom hebben we vanaf aankomend schooljaar een speciale Kunst+klas. Leerlingen die boven op de normale basis van 5 uur kunstvakken en naast het reguliere onderwijs nog extra creatief-kunstzinnig onderwijs willen volgen, kunnen auditie doen voor de Kunst+klas. Deze klassen zijn bedoeld voor leerlingen die zich al op intensieve wijze ontwikkelen in een bepaalde kunstvorm of dat willen gaan doen. Denk aan kinderen die al lessen volgen op de muziekschool, dansen, Jeugdtheaterschool Amsterdam of mode-, teken- of andere kunstzinnige interesses hebben.

We vinden het belangrijk dat leerlingen interesse in kunst en cultuur hebben, dat zij ambitieus zijn op creatief gebied, maar evenzo dat ze plezier hebben in het creatief bezig zijn. Leerlingen komen bij ons op school om te leren. Daarom nodigen we ook leerlingen uit die geen kunstonderwijs naast of tijdens de basisschoolopleiding hebben gehad.

De Kunst+klas leerlingen komen samen in de klas met de DAMU-leerlingen. Dat betekent dat je naast de gewone kunstvakken nog extra kunstlessen krijgt met een speciale klas. Wil je daarvoor in aanmerking komen? Dan kun je bij ons auditie komen doen.

Bekijk hier de uitgebreide informatie over invulling en opzet van de Kunst+klas.

Auditie voor de Kunst+klas schooljaar 2021-2022
In de Kunst+klas is plaats voor 58 leerlingen, verdeeld over twee klassen. 
Het overgrote deel van de beschikbare plaatsen wordt ingevuld door leerlingen van externe dansopleidingen:

 • Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA)
 • Nationale Ballet Academie (NBA)

De overige plaatsen – circa 20 – zijn beschikbaar voor leerlingen met een speciale interesse in of talent voor een bepaalde kunstvorm. Om in aanmerking te komen voor een plek in de Kunst+klas vragen we je auditie te doen. Leerlingen die zijn toegelaten tot de Kunst+klas doen niet mee aan de matching, maar worden direct toegelaten.

Hoe gaat dat in zijn werk?

 1. Leerlingen maken kenbaar aan de school dat ze plaats willen nemen in de Kunst+ plusklas. Dat doen de leerlingen door:
  1. Het insturen van een mail naar groep8@gerritvdveen.nl.
 2. In de mail is aanwezig
  1. Een geschreven motivatie
  2. Een link naar een filmpje of een link naar een te downloaden filmpje (bijv. Wetransfer).
 3. In de geschreven motivatie beschrijft de leerling
  1. Wat hij/zij al doet aan kunst.
  2. Wat hij/zij de aankomende jaren wil leren.
  3. Twee voorbeelden van dat de leerling zelfstandig is
  4. Twee voorbeelden van dat de leerling initiatief toont
 4. In het filmpje laat de leerling
  1. Drie verschillende kunstproducten zien, dat mag –maar hoeft niet- uit dezelfde kunstdiscipline zijn. Dat kunnen uitvoeringen zijn van (podium)activiteiten of tekeningen, schilderijen, fotocollages, beeldend werk, etc. Het is de bedoeling dat de leerling zelf aan het woord is.
  2. Het is de bedoeling dat de leerling zelf commentaar geeft over het werk, dat mag als voice-over, in de inleiding of als nawoord.
  3. Zichzelf zien.
  4. Het filmpje duurt maximaal twee minuten.
 5. De leerlingen die in de kunstplusklas willen komen en hebben voldaan aan punt 3 en 4 hierboven, worden uitgenodigd voor een speeddate-gesprek op school. In dat gesprek wordt ingegaan op de motivatiebrief en eventueel het filmpje. Bij dat gesprek zijn de teamleider en een docent aanwezig. Een ouder mag mee, maar de leerling doet het gesprek.
 6. Na het gesprek, filmpje en de motivatie worden de leerlingen beoordeeld. De beoordeling leidt over de vier criteria (talent, passie/durf, zelfstandigheid en initiatief) tot een cijfer tussen 10 en 100. Van de resultaten van de leerlingen wordt een ranglijst gemaakt. De 17 leerlingen die het hoogst in de ranglijst staan worden direct toegelaten.
 7. De leerlingen die in de ranglijst op plaats 18 t/m 30 staan krijgen te horen dat ze op de reservelijst staan.
 8. Leerlingen op de reservelijst kunnen zich inschrijven voor de cultuurprofielklassen maar moeten dan wel deelnemen aan de matching. Mocht een leerling benaderd worden van de reservelijst, terwijl deze elders is gematcht, dan mag deze leerling alsnog naar de Kunst+klas.
 9. De leerlingen van de 5 o’clock opleiding worden rechtstreeks bij ons op school geplaatst voor de cultuurprofielklas. Zij hoeven geen matching te doen. Willen de ‘Juniors’  een plek in de kunst+klas, eerste leerjaar, dan dienen ze daar auditie voor te doen. Voor hogere leerjaren kunnen de ‘Teens’ en ‘Peers’ – in overleg- rechtstreeks geplaatst worden. 
 10. Leerlingen krijgen per mail een uitnodiging voor de speeddate. De speeddate duurt ongeveer 10 minuten.
 11. Dit schooljaar zijn de audities (de speeddates) van 15 t/m 19 februari. De leerling dient uiterlijk dinsdag 9 februari om 12:00 uur de mail met het filmpje via groep8@gerritvdveen.nl in te leveren. Leerlingen krijgen per mail een uitnodiging voor de speeddate. De speeddate duurt ongeveer 10 minuten.
 12. Uiterlijk op woensdag 3 maart om 18:00 uur krijgt de leerling via mail te horen of hij/zij direct is toegelaten, op de wachtlijst staat of is afgewezen voor de Kunst+klas.
 13. Als de leerling is toegelaten tot de Kunst+klas, dient hij/zij zich in de week van 8 t/m 12 maart in te schrijven. Indien de leerling zich dan niet heeft ingeschreven, vervalt het recht op de Kunst+klas en worden de eerstvolgende op de reservelijst uitgenodigd voor de Kunst+klas.
 14. De leerlingen van de dansopleidingen NBA en LMIPA dienen zich in te schrijven in de week van 8 t/m 12 maart.
 15. Leerlingen die op de reservelijst staan, worden gevraagd zich in te schrijven in de week van 15 t/m uiterlijk 18 maart.