020 – 679 99 05       Contact    

Kunst+ klas

Kunst+klas

Twee jaar geleden hebben wij de ‘kunst+klassen’ geïntroduceerd op het Gerrit van der Veen College. Deze kunst+klassen zijn bedoeld voor leerlingen die bovenop de normale basis van 5 uur kunstvakken en naast het reguliere onderwijs nog extra kunstzinnig onderwijs willen volgen.

Hoe kom ik in de kunst+klas?
Allereerst geldt dat je bij ons op school geplaatst moet zijn. Zorg dus dat je het Gerrit op nummer 1 hebt staan op je voorkeurslijst. De inschrijving is van 6 maart t/m 16 maart 2023 en zijn online. Log in het ouderportaal van ELK, het Elektronisch Loket, en volg de stappen op. Daarna gaat het systeem van Loting & Matching in werking en is het afwachten of je bij ons wordt geplaatst. In de tussentijd kun jij alvast bij ons aangeven dat je graag in de kunst+klas wilt komen. Hoe je dat doet lees je hieronder.

Filmpje over jezelf
Je maakt een filmpje van maximaal 2 minuten over jezelf. Je laat in het filmpje zien wat jouw talenten zijn. Ook mag je aangeven wat je nog graag zou willen ontwikkelen en leren. Denk bijvoorbeeld aan het presenteren van je beeldende werk met begeleidende (gesproken) tekst. Of laat zien wat je op theater/dansgebied al hebt gedaan en graag nog wilt leren. Gaat het om een andere kunstzinnige activiteit: dan maak je dat duidelijk in je filmpje.

Wanneer en hoe moet ik dit allemaal doen?

  • Geef je filmpje een titel waarin je je naamen de kunstvorm vermeldt waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld: ‘dans’, beeldend’, ‘muziek’, ‘theater, ‘musical’ of ‘anders’ (voor als je niet weet waar het precies bij hoort).  En zet er ‘Kunst+klas’ achter. Een voorbeeld: ‘Piet Klaassen, Dans, Kunst+klas’.
  • Dit filmpje stuur je vòòr 14 april 2023 naar ons op via wetransfer.com.  Ons e-mail adres is: groep8@gerritvdveen.nl . Zet in het onderwerpveld van je mail nogmaals de hele titel van je document.
  • Vermeld daarbij altijd jouw naam en e-mailadres en dat van één van je ouders en een telefoonnummer.
  • Wij gaan vervolgens jouw filmpje bekijken en beoordelen of we je een plaats kunnen aanbieden in de kunst+klas of dat we je plaatsen in één van de cultuurprofielklassen. Dat hoor je in elk geval vòòr de zomervakantie van ons.

Wat vinden wij belangrijk?
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen interesse hebben in kunst en cultuur. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk dat zij graag willen leren en daar plezier aan beleven. Daarom nodigen we ook leerlingen uit die geen kunstonderwijs naast of tijdens de basisschoolopleiding hebben gehad, maar er wel heel veel zin in hebben! 
Heb je nog vragen? Stel ze via groep8@gerritvdveen.nl!

En last but not least: volg ons op Instagram voor nog veel meer indrukken van onze school en het kunstonderwijs!

Wil je meer lezen over de kunst+klas? Lees dan hieronder verder….

Hoe zitten de kunst+klassen in elkaar?
Omdat het Gerrit een officiële cultuurprofielschool is, heten onze ‘gewone’ brugklassen ‘cultuurprofielbrugklassen’. Maar naast de drie ‘gewone’ cultuurprofielbrugklassen zijn er ook twee Kunst+brugklassen. Daarin zitten de leerlingen die een vooropleiding volgen aan de Nederlandse Balletacademie (NBA) of het Lucia Marthas Institute For Performing Arts (LMIPA). Deze kunst+brugklassen met DaMu-leerlingen worden aangevuld met leerlingen die zijn aangenomen voor de Kunst+klas.

Lesrooster
Het lesrooster van de DAMU/Kunst+ klassen is aangepast aan het dansrooster van de DAMU-leerlingen. Dat betekent dat je drie keer in de week tot 17.00 uur les hebt maar ook dat je ergens een hele ochtend vrij bent.

Uitgestelde determinatie
Voor de Kunst+leerlingen geldt net als bij de DaMu-leerlingen een uitgestelde determinatie. De klas blijft de eerste twee jaar bij elkaar. In leerjaar 2 krijgen leerlingen per vak een havo en een vwo-cijfer.

Wisselen van kunst+klas naar cultuurprofielklas of andersom
Wanneer een leerling wil of moet stoppen met de kunst+klas (dat gebeurt uiteraard altijd in overleg) stapt hij/zij over, mits er plek is, naar een cultuurprofielklas. Andersom kan ook. Mits er plek is, kunnen leerlingen in een volgend schooljaar een motivatiegesprek voeren om in een hoger leerjaar in een kunst+klas aan te haken.

Presenteren en exposeren
Leerlingen uit de kunst+klas zullen meerdere keren per jaar exposeren en/of presenteren. Hier laten zij aan elkaar, aan de docenten en de andere leerlingen van het Gerrit hun werk en proces zien. Zo oefenen ze ook in het vinden van woorden voor hun werk, het uitleggen van hun al dan niet voltooide werk aan buitenstaanders.

Locatie
Alle lessen voor de kunst+klassen vinden in plaats in onze dependance op de Moreelsestraat 19. In dat gebouw is een kunstatelier op de zolder en een dans/theater zaal op de begane grond. Het gebouw ligt op een prachtige plek achter het Museumplein en naast het Sweelinck College.

Vakken en rooster
De kunst+leerlingen krijgen samen met de DaMu-leerlingen de volgende vakken:
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, podium en beeldend. De vakken podium en beeldend waren voorheen muziek en tekenen.
De vakken podium en beeldend zijn breder georiënteerd en meer ook op de wensen van de vooropleiding gebaseerd en afgestemd.

Als de DaMu-leerlingen naar hun dansopleiding gaan, krijgen de kunst+leerlingen les in LO, theater, dans, ckv en handvaardigheid. Daarnaast gaan de Kunst+leerlingen projectmatig met kunst aan de slag onder begeleiding van een kunstcoach.

Er zijn vier vakken die een half jaar worden gegeven: Theater, handvaardigheid, beeldend en podium. Nu lees je in het rooster theater (ta) en beeldende vorming (bv), dat wordt het andere halve jaar podium (po) en handvaardigheid (hv).