020 – 679 99 05       Contact    

Kunst+ klas

Kunst+klas

Reserveer een kaartje voor de Open Studio’s!

De Kunst+ klassen 1A, 1C en 2A hebben de afgelopen periode hard gewerkt aan hun artistieke projecten. Hun beeldend werken en performances worden gepresenteerd tijdens de Open Studio’s. De Open Studio’s vinden plaats op het Kleine Gerrit op Moreelsestraat 19. Graag nodigen wij iedereen uit deze bij te wonen op vrijdag 5 juli. Er zijn twee rondes waar u zich gratis voor in kan schrijven. Wees er snel bij want vol=vol!

Schrijf u in via deze link.

Omdat het Gerrit een officiële cultuurprofielschool is, heten onze ‘gewone’ brugklassen ‘cultuurprofielbrugklassen’. Maar naast de gewone cultuurprofielbrugklassen is er ook een kunst+brugklas. De kunst+klassen zijn drie jaar geleden geïntroduceerd en bedoeld voor leerlingen die bovenop de normale basis van 5 uur kunstvakken en naast het reguliere onderwijs nog extra kunstzinnig onderwijs willen volgen. De kunst+klassen zijn inmiddels een groot succes gebleken. Aankomend schooljaar is er opnieuw plaats voor in elk geval één kunst+brugklas voor leerlingen die de uitdaging durven aan te gaan!

Wat vinden wij belangrijk?
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen die kiezen voor kunst+ een brede interesse hebben in kunst en cultuur. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk dat deze leerlingen graag willen leren en daar plezier aan beleven. Daarom nodigen we ook leerlingen uit die geen kunstonderwijs naast of tijdens de basisschool hebben gehad, maar er wel heel veel zin in hebben! 

Hoe zitten de kunst+klassen in elkaar?
Kunst+klassen zijn er in klas 1 en 2. In de derde klas kiezen leerlingen – net als de andere derdejaars – een kunstvak. De kunst+klassen krijgen de dezelfde vakken als de andere leerlingen. Maar er zijn een paar verschillen:

  • De kunst+klassen hebben twee uur extra les in het vak Kunst+ waarin zij onder leiding van een kunstcoach werken aan een eigen digitaal portfolio
  • De kunst+klassen hebben twee keer per schooljaar een expositie en/of uitvoering tijdens de Open Studio’s waarin de leerlingen laten zien waar zij aan werken.
  • Kunst+leerlingen hebben in leerjaar 1 twee uur Lichamelijke Opvoeding (LO) in plaats van vier uur en twee uur dans in de week een heel jaar, in plaats van een half jaar. In leerjaar 2 is dat twee uur theater in de week een heel jaar, in plaats van een half jaar.

Hoe kom je in de Kunst+klas?
Volg onderstaande stappen:

  1. Zet het Gerrit van der Veen op nr 1 op je voorkeurslijst
  2. Meld je aan bij het Gerrit van der Veen College via het ouderportaal van ELK (aan de basisschool vragen hoe dat gaat)
  3. Wacht op de uitslag
  4. Ben je bij ons geplaatst? Dan ontvang je een mail waarin gevraagd wordt aan te geven of je naar de Kunst+klas wilt.
  5. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen voor Kunst+ kijken we of er genoeg plek voor iedereen is.
  6. Bij overaanmeldingen voor de Kunst+klas vragen we je om een filmpje over jezelf en je kunstzinnige interesses op te sturen.

Uitgestelde determinatie
In de kunst+ klassen zitten leerlingen met havo en vwo-advies bij elkaar. Aan het einde van de tweede klas wordt bepaald of een leerling een havo of vwo gaat doen.

Locatie
In het eerste en tweede jaar krijgen de kunst+klassen les op het Kleine Gerrit, onze dépendance aan de Moreelsestraat 19. In dit gebouw is een kunstatelier ingericht op zolder en een dans/theaterzaal op de begane grond. Het gebouw ligt op een prachtige plek vlak achter het Museumplein, nabij het Van Goghmuseum, het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Concertgebouw. In het rooster wordt rekening gehouden met reistijden. Sommige vaklessen zoals lichamelijke opvoeding en muziek, vinden plaats op een andere locatie in de buurt.

Kunstcoach en portfolio
Twee uur per week gaan leerlingen tijdens het vak Kunst+ projectmatig aan de slag. Vanuit eigen behoefte doen zij artistiek onderzoek binnen verschillende kunstdisciplines die desgewenst ook met elkaar verbonden kunnen worden. Zo kunnen zij zichzelf op creatief gebied ontwikkelen. Kunst+ wordt begeleid door een theater, beeldend en muziek- en dansdocent. Leerlingen worden op deze manier uitgenodigd om zichzelf interdisciplinair te ontwikkelen. Zij maken een eigen kunstzinnig digitaal portfolio in het Leerpodium dat meegenomen kan worden naar een vervolgopleiding.

Presenteren en exposeren

Tijdens de Open Studio’s presenteren en/of exposeren leerlingen uit de kunst+klas hun werk aan elkaar, aan de docenten en de andere leerlingen van het Gerrit. Zo oefenen ze in het vinden van woorden voor hun werk, het uitleggen van het leerproces en het presenteren van hun al dan niet voltooide werk aan buitenstaanders. De Open Studio’s vinden twee keer per jaar plaats op het Kleine Gerrit. Hier een impressie van hoe dat eruitziet:

Open Studio’s 1.0
Open Studio Dag 2.0 
Open Studio’s 3.0 
Open Studio’ 1.1 
Open Studio’ 2.1 
Open Studio’ 3.1 

Wisselen van kunst+klas naar cultuurprofielklas of andersom

Wanneer een leerling met de kunst+klas wil stoppen (dat gebeurt uiteraard altijd in overleg), dan stapt hij/zij einde schooljaar over, mits er plek is, naar een cultuurprofielklas. Andersom kan ook. Wanneer er plek is, kunnen leerlingen een motivatiegesprek voeren om in een hoger leerjaar in een kunst+klas aan te haken.

Samenwerking met Hogescholen voor de Kunsten en DaMu-leerlingen
We werken samen met diverse Kunsthogescholen in Amsterdam, waarbij leerlingen de mogelijkheid hebben om een vooropleiding aan de hogeschool te combineren met havo- of vwo-onderwijs op onze school. Conservatorium- en 5 O’Clock-opleidingsleerlingen hebben voorrang en worden doorgaans geplaatst in de kunst+klas. DaMu-leerlingen van de Nationale Balletacademie (NBA) en Lucia Martha’s volgen gezamenlijk lessen in de DaMu-klas (1b), met een aangepast rooster dat is afgestemd op de vooropleidingen.

DaMu-leerlingen
De leerlingen van de Nationale Balletacademie (NBA) en de leerlingen van Lucia Martha’s komen samen in een klas, de DaMu-klas. Deze DaMu-klas heeft een aangepast rooster dat is afgesteld op de roosters van de betreffende vooropleidingen.

Kunst in de bovenbouw
In de vierde klas volgen de leerlingen het gekozen profiel en kunnen daarnaast kiezen uit de eindexamenvakken theater, muziek of beeldend. De kunstvakken maken ook in de bovenbouw deel uit van het curriculum

Vragen? Stel ze via groep8@gerritvdveen.nl.

En volg ons op  Instagram  voor nog veel meer indrukken van onze school en het kunstonderwijs!