020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Kunst+ klas

Kunst+klas

Sinds dit jaar hebben wij twee kunst+klassen. Leerlingen die boven op de normale basis van 5 uur kunstvakken en naast het reguliere onderwijs nog extra kunstzinnig onderwijs willen volgen, kunnen in aanmerking komen voor deze kunst+klas.

Wat vinden wij belangrijk?
Interesse in kunst en cultuur is natuurlijk heel belangrijk, maar ambitie en plezier zijn minstens zo belangrijk. Leerlingen komen bij ons op school om te leren. Daarom nodigen we ook leerlingen uit die geen kunstonderwijs naast of tijdens de basisschoolopleiding hebben gehad.  

Hoe zitten de kunst+klassen in elkaar?
Omdat het Gerrit een officiële cultuurprofielschool is, heten onze ‘gewone’ brugklassen ‘cultuurprofielbrugklassen’. Maar naast de drie ‘gewone’ cultuurprofielbrugklassen zijn er ook twee Kunst+brugklassen. Daarin zitten de leerlingen die een vooropleiding volgen aan de Nederlandse Balletacademie (NBA) of het Lucia Marthas Institute For Performing Arts (LMIPA). Deze kunst+brugklassen met DaMu-leerlingen worden aangevuld met leerlingen die zijn aangenomen voor de Kunst+klas.

Voor wie?
De kunst+klassen zijn bedoeld voor leerlingen die zich al op intensieve wijze ontwikkelen in een bepaalde kunstvorm of dat willen gaan doen. Volg je bijvoorbeeld al danslessen, speel je een instrument of zit je op theater of de musicalschool? Of ben je goed in tekenen, filmmaken of fotografie? Misschien doe je wel iets heel anders creatiefs wat je graag zou willen uitbreiden bij ons op school. Laat het ons weten, we zijn heel benieuwd naar jouw redenen om bij ons in de kunst+klas te komen!

Wat zijn de motivatiegesprekken?
Omdat we beperkt plaats hebben in de kunst+klassen, gaan we met de aankomende brugklassers die een plek willen krijgen in de kunst+klas zogeheten ‘motivatiegesprekken’ voeren. Het motivatiegesprek is een gesprek dat je bij ons op school komt voeren als je geplaatst bent op het Gerrit van der Veen College en je de benodigde materialen hebt ingeleverd (zie onder). Tijdens dit korte gesprekje geef je aan waarom jij vindt dat je een plaats in de kunst+klas moet krijgen.  

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor het motivatiegesprek?
Om in aanmerking te komen voor een motivatiegesprek maak je een kort filmpje (niet langer dan 2 minuten) van jezelf, waarin naar voren komt wat jouw talenten zijn en waarin je ook aangeeft wat je je nog zou willen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het presenteren van je beeldende werk met begeleidende (gesproken) tekst. Of laat zien wat je op theater/dansgebied al hebt gedaan en graag nog wilt leren. Gaat het om een andere kunstzinnige activiteit: dan maak je dat duidelijk in je filmpje.  

Wanneer en hoe moet ik dit allemaal doen?

  • Geef je filmpje een titel waarin je je naam en de kunstvorm vermeldt waar je mee bezig bent. Bijvoorbeeld: ‘dans’, beeldend’, ‘muziek’, ‘theater, ‘musical’ of ‘anders’ (voor als je niet weet waar het precies bij hoort).  En zet er ‘Kunst+klas’ achter. Een voorbeeld: ‘Piet Klaassen, Dans, Kunst+klas’.
  • Dit filmpje stuur je vòòr 14 april 2022 naar ons op via wetransfer.com. Ons e-mail adres is: groep8@gerritvdveen.nl . Zet in het onderwerpveld van je mail nogmaals de hele titel van je document.
  • Vermeld daarbij altijd jouw naam en e-mailadres en dat van één van je ouders en een telefoonnummer. Anders kunnen we je niet uitnodigen voor het motivatiegesprek! 
  • Het motivatiegesprek vindt voor de zomervakantie plaats bij ons op school. Ook hoor je voor de zomervakantie of we je een plaats kunnen aanbieden in de kunst+klas of dat we je plaatsen in één van de cultuurprofielklassen. 

Heb je nog vragen? Stel ze via groep8@gerritvdveen.nl!  Heb je onze opendag-app al gedownload?

En last but not least: volg ons op  

 

Wil je meer lezen over de kunst+klas? Lees dan hieronder verder….

Lesrooster
Het lesrooster van de DAMU/Kunst+ klassen is aangepast aan het dansrooster van de DAMU-leerlingen. Dat betekent dat je drie keer in de week tot 17.00 uur les hebt maar ook dat je ergens een hele ochtend vrij bent.

Uitgestelde determinatie
Voor de Kunst+leerlingen geldt net als bij de DaMu-leerlingen een uitgestelde determinatie. De klas blijft de eerste twee jaar bij elkaar. In leerjaar 2 krijgen leerlingen per vak een havo en een vwo-cijfer.

Wisselen van kunst+klas naar cultuurprofielklas of andersom
Wanneer een leerling wil of moet stoppen met de kunst+klas (dat gebeurt uiteraard altijd in overleg) stapt hij/zij over, mits er plek is, naar een cultuurprofielklas. Andersom kan ook. Mits er plek is, kunnen leerlingen in een volgend schooljaar een motivatiegesprek voeren om in een hoger leerjaar in een kunst+klas aan te haken.

Presenteren en exposeren
Leerlingen uit de kunst+klas zullen meerdere keren per jaar exposeren en/of presenteren. Hier laten zij aan elkaar, aan de docenten en de andere leerlingen van het Gerrit hun werk en proces zien. Zo oefenen ze ook in het vinden van woorden voor hun werk, het uitleggen van hun al dan niet voltooide werk aan buitenstaanders.

Locatie
Alle lessen voor de kunst+klassen vinden in plaats in onze dependance op de Moreelsestraat 19. In dat gebouw is een kunstatelier op de zolder en een dans/theater zaal op de begane grond. Het gebouw ligt op een prachtige plek achter het Museumplein en naast het Sweelinck College.

Vakken en rooster
De kunst+leerlingen krijgen samen met de DaMu-leerlingen de volgende vakken:
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, podium en beeldend. De vakken podium en beeldend waren voorheen muziek en tekenen.
De vakken podium en beeldend zijn breder georiënteerd en meer ook op de wensen van de vooropleiding gebaseerd en afgestemd.

Als de DaMu-leerlingen naar hun dansopleiding gaan, krijgen de kunst+leerlingen les in LO, theater, dans, ckv en handvaardigheid. Daarnaast gaan de Kunst+leerlingen projectmatig met kunst aan de slag onder begeleiding van een kunstcoach.

Er zijn vier vakken die een half jaar worden gegeven: Theater, handvaardigheid, beeldend en podium. Nu lees je in het rooster theater (ta) en beeldende vorming (bv), dat wordt het andere halve jaar podium (po) en handvaardigheid (hv).

De kunst+leerlingen hebben gemiddeld 3 keer in de week tot 17:00 uur les en twee keer in de week tot 14:00 uur. Wel hebben de leerlingen één ochtend in de week lesvrij (maandag, woensdag of donderdag)