020 – 679 99 05       Contact    

Passend onderwijs

We willen dat leerlingen zo goed mogelijk ondersteund worden op school. Hoe we dat doen, staat beschreven in het School OndersteuningsPlan (SOP).
Mentoren zijn de spil in de leerlingbegeleiding en zij zullen de leerling waar nodig helpen. Zij worden ondersteund door de leerjaarcoördinatoren. Wanneer de ondersteuning meer vraagt dan zullen de leerjaarcoördinatoren dit in het Intern Zorgoverleg bespreken met de zorgcoördinator. Gezamenlijk kijken zij wat de beste hulp zal zijn. Dat kan intern (BPO) maar ook extern (OKT, Levvel enz).
We bieden ook hulp bij plannen & organiseren en het aanleren van leerstrategieën.

Hier staat ons pestprotocol.

Hier kan je het schoolondersteuningsplan in zien.