020 – 679 99 05       Contact    

PWS-prijs voor Marit met haar zelfgebouwde radiotelescoop

Gefeliciteerd voor Marit uit 6VB! Zij heeft voor haar profielwerkstuk niet alleen een 10 gekregen, maar mocht op 11 april ook nog eens de prestigieuze Jan Kommandeurprijs in ontvangst nemen op de Rijksuniversiteit van Groningen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het beste profielwerkstuk op het gebied van Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. Dit jaar viel de eer te beurt aan Marit van Wijk.

Radioastronomie met een zelfgebouwde radiotelescoop
Marit bouwde helemaal zelf een radiotelescoop waarmee zij radiosignalen op kan vangen die door waterstofdeeltjes in de Melkweg worden uitgezonden. Hoe groter en duidelijker het signaal, hoe meer waterstofdeeltjes zich op die plek bevinden. Omdat waterstofdeeltjes zich vooral bevinden in sterren zoals de zon, kun je met zo’n radiotelescoop een soort landkaart maken van de plekken in onze Melkweg waar zich veel of weinig sterren bevinden. En als je dan nog de snelheid van deze sterren meet en aan de informatie van hun positie koppelt, kun je iets leren over de invloed van de zwaartekracht die de hele boel bij elkaar weet te houden. Handig, toch?

 

 

Marit heeft dit onderwerp zelf gekozen en onder begeleiding van onze TOA (technisch onderwijsassistent) Johan Helling de antenneschotel van dunne aluminiumplaten gebouwd. Zij is met haar kersverse rijbewijs ergens naar een weiland gereden om daar te gaan waarnemen. Ze heeft gebruik gemaakt van door een onderzoeksgroep gemeten radiosignalen en heeft deze met een eigen Pythonprogramma (voor de liefhebber…) geanalyseerd. Vervolgens heeft ze waarnemingen kunnen reproduceren waaruit men het bestaan van donkere materie kan afleiden. Haar project is begeleid en beoordeeld door onze docent Natuurkunde Rolf Schön.

Het profielwerkstuk vormt een belangrijk onderdeel van het eindexamen en kan gemaakt worden voor alle vakken of een combinatie daarvan. Het onderzoek voor de profielwerkstukken start doorgaans in het voorlaatste examenjaar en wordt begeleid door een docent uit het betreffende vakgebied. De resultaten worden in het examenjaar gepresenteerd aan elkaar en aan de docenten. Marit staat al ingeschreven bij de UvA voor de vervolgstudie Natuurkunde. Wij wensen haar en alle andere examenkandidaten veel succes met het naderende Centraal Examen!