020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Aanmelding zij-instroom

Aanmelding zij-instroom

Vanaf nu kunt u uw kind op de wachtlijst zetten voor zij-instroom 2021/2022. 
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de wachtlijst door de onderstaande documenten te downloaden, in te vullen en vervolgens met de juiste naam up te loaden via deze pagina. We behandelen alleen verzoeken die via deze aanmeldpagina zijn binnen gekomen. De documenten mailen heeft daarom geen zin.

a. Download – Formulier ‘verzoek tot plaatsing op de wachtlijst’
b. Download – Schoolwisselaars formulier, ingevuld door de huidige school, school van herkomst)

Opvragen bij school van herkomst. (pdf of word bestand).
c. Ontwikkelingsperspectief (indien aanwezig)
d. Recente cijferlijst
e. Recent absentieoverzicht
f.  Okidoc (overdracht van de basisschool) en evt. testgegevens

g. Download– Profielkeuzeformulier (bij aanmelding vanaf klas 4 verplicht)

Na dat het dossier compleet is ingediend (alle document tegelijk indienen), wordt uw verzoek in behandeling genomen. Afhankelijk van het verwachte aantal plekken in het leerjaar wordt u vervolgens samen met uw kind uitgenodigd voor een (digitaal) gesprek met de leerjaarcoördinator. De behandeling van de aanmeldingen start vanaf half mei 2021.

Het is niet nodig om ons te bellen of te mailen, wij volgen deze procedure en nemen met u contact op. 

Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. Hieronder vindt u de stand van zaken:

2H waarschijnlijk plek

2V waarschijnlijk plek

3H nog onduidelijk of er plek is

3V nog onduidelijk of er plek is

4H nog onduidelijk of er plek is

4V nog onduidelijk of er plek is

5V nog onduidelijk of er plek is

Let op, de maximale bestandsgrootte voor het uploaden van een pdf of word bestand is 2MB. Om een pdf bestand te verkleinen kunt u gebruik maken van deze tool.

Wanneer u geen bevestigingsmail ontvangt na het versturen van de gegevens, kijk dan eerst in je spambox staat daar ook de bevestigingsmail niet in mail dan naar: 
zij-instroom@gerritvdveen.nl

Huidige klas en niveau *


Verzoek klas en niveau *

Verplichte documenten:
Document A :
Document B :
Document D :
Document E :

Document G :

Indien aanwezig:
Document C :
Document F :

Document G :