020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Aanmelding zij-instroom

Aanmelding zij-instroom

Vanaf nu kunt u uw kind op de wachtlijst zetten voor zij-instroom 2019/2020. 
U kunt uw zoon/dochter aanmelden voor de wachtlijst door de onderstaande documenten te downloaden, in te vullen en vervolgens up te loaden via deze pagina (het is dus niet de bedoeling dat u deze formulieren  naar school stuurt):

a. Download – Formulier ‘verzoek tot plaatsing op de wachtlijst’
b. Download – Schoolwisselaars formulier, ingevuld door de huidige school, school van herkomst)

Opvragen bij school van herkomst. (pdf of word bestand).
c. Ontwikkelingsperspectief (indien aanwezig)
d. Recente cijferlijst
e. Recent absentieoverzicht
f. Relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem (indien aanwezig)

g. Download– Profielkeuzeformulier (bij aanmelding vanaf klas 4)

Zodra het dossier compleet is (alle document tegelijk indienen), wordt uw verzoek in behandeling genomen door de coördinator zij-instroom. De behandeling van de aanmeldingen van de wachtlijst zij-instroom start vanaf half mei 2019.

Het is niet nodig om ons te bellen of te mailen, wij volgen deze procedure en nemen met u contact op. 

Pas in de laatste weken van het schooljaar wordt duidelijk of en hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn voor zij-instromers. Hieronder vindt u de stand van zaken:

2H onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

2V onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

3H onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

3V onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

4H onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

4V onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

5V onbekend/geen plek/beperkt plek/voldoende plek

Let op, de maximale bestandsgrootte voor het uploaden van een pdf of word bestand is 2MB. Om een pdf bestand te verkleinen kunt u gebruik maken van deze tool.

Wanneer u geen bevestigingsmail ontvangt na het versturen van de gegevens, kijk dan eerst in je spambox staat daar ook de bevestigingsmail niet in mail dan naar: 
zij-instroom@gerritvdveen.nl

Huidige klas en niveau *


Verzoek klas en niveau *

Verplichte documenten:
Document A :
Document B :
Document D :
Document E :

Indien aanwezig:
Document C :
Document F :
Document G :