020 – 679 99 05       Contact    

DaMu

Samenwerking met DaMu-vooropleidingen

Het Gerrit van der Veen College is een Da(ns)Mu(ziek)-school. Onze school is verbonden aan drie dansopleidingen en het conservatorium van Amsterdam:

de Nationale Balletacademie AHK  
de 5 O ‘Clock Class AHK 
Lucia Marthas Institute for Performing Arts 
het Conservatorium van Amsterdam AHK 

Leerlingen die aan een van deze instellingen een vooropleiding volgen, doorlopen op het Gerrit van der Veen College hun opleiding voor havo of vwo. Zij hebben een aangepast rooster en kunnen zich daardoor intensief aan de vooropleiding dans of muziek wijden. Deze DaMu-leerlingen volgen het dans- of muziekprogramma van hun vooropleiding op verschillende locaties in Amsterdam.

De vooropleidingen bepalen of je met voorrang bij ons op school mag komen, omdat je daar eerst auditie moet doen. Als je deze auditie haalt, krijg je een DaMu-status en dus voorrang voor een plekje bij ons op school. Eenmaal hier, betekent dat dat je schooldagen korter zijn dan die van de andere kinderen, omdat je ’s ochtends of ’s middags nog bij de vooropleiding verwacht wordt. Wij maken afspraken met de opleidingen over het rooster en buitenschoolse activiteiten. Super handig, want dan kan jij je concentreren op je studie!

Een dag in het leven van NBA/Gerrit vd Veen leerling

Onderbouw
Onze DaMu-leerlingen hebben een aparte klas. Zij hebben les op onze dependance in de Moreelsestraat. Leerlingen van 5 O’ Clock en het conservatorium komen in de kunst+klas. Omdat voor hen een uitgestelde determinatie geldt, worden deze leerlingen pas aan het einde van het tweede leerjaar naar havo dan wel naar vwo bevorderd.

Bovenbouw
In de bovenbouw worden leerlingen, afhankelijk van het gekozen profiel, in verschillende klassen geplaatst. Omdat zij een druk programma hebben, kunnen zij in tussenuren studeren in het studiecentrum, een soort thuisbasis op school. Wanneer DaMu-leerlingen niet in staat zijn de reguliere lessen bij te wonen, kunnen zij hier zelf aan het werk gaan met behulp van de elektronische leeromgeving (ELO) op Magister. DaMu-leerlingen kunnen alle profielen kiezen, maar het profiel Cultuur & Maatschappij past het best bij de opleiding.

Hieronder een filmpje van leerlingen die vertellen over hun opleiding van de LMIPA.