020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Inschrijving brugklassen 2022-2023

Aanmelding voor de Centrale Loting en Matching 2022-2023

 

Leuk dat je je op onze school wilt aanmelden. De inschrijvingen zijn van 7 t/m 17 maart en zijn online. Log in het ouderportaal van ELK, het Elektronisch Loket, en volg de stappen op.
 
Dubbeladviezen:
Op het Gerrit van der Veen College hebben we plek voor 145 leerlingen in de eerste klas.

  • 58 leerlingen voor de kunst+klas. In deze klassen komen leerlingen met havo, havo/vwo en vwo advies (klas 1a en 1b). In deze klassen zitten ook onze DaMu-leerlingen. 
  • 58 leerlingen voor de cultuurprofielklas havo/vwo. In deze klas komen leerlingen met havo of havo/vwo of vwo advies (klas 1c en 1d).
  • 29 leerlingen voor de cultuurprofielklas vwo. In deze klas komen leerlingen met uitsluitend vwo advies (klas 1e).

De school bepaalt in welke klas een leerling komt, je kunt wel een voorkeur opgeven.  Gedurende het eerste schooljaar – de brugklas – ontwikkelen leerlingen zich en laten zij zien wat zij kunnen en willen. Aan het einde van de brugklas wordt gekeken of leerlingen naar 2 havo of 2 vwo gaan. Onze opstroom is bovengemiddeld. Dat betekent dat leerlingen met een havo of havo/vwo advies vaker dan bij andere scholen op het vwo terecht komen. Net als de havo heeft ons vwo heeft uitstekende en stabiele eindexamenresultaten.
 

Cultuurprofielschool
Wij zijn een cultuurprofielschool. Leerlingen die bewust kiezen voor en geloven in creativiteit, kunst en cultuur zijn op het Gerrit van der Veen College heel erg op hun plek en heel erg welkom. Kies je voor creatief, dan kies je voor het Gerrit en zet je ons op nummer één!

Voorrang
Er is voorrang voor onze leerlingen van de DaMu-opleidingen.

Hardheidsclausule
Wanneer er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, een gezondheidssituatie of een bijzondere thuissituatie, kun je in aanmerking komen voor directe plaatsing. We noemen dit de hardheidsclausule. Je ouders/verzorgers dienen in dat geval vòòr 21 februari 2022 een mail te sturen naar onze zorgcoördinator Marian Vincken (m.vincken@gerritvdveen.nl). Het is belangrijk dat zij duidelijk aangeven waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt. Uiterlijk 4 maart 2022 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet op het Gerrit van der Veen College plaatsbaar bent.

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar groep8@gerritvdveen.nl.