020 – 679 99 05       Contact    

Aanmelding brugklassen 2024-2025

Aanmelding voor de Centrale Loting en Matching 2024-2025

 

Leuk dat je je op onze school wilt aanmelden. Voor volgend schooljaar (2024-2025) hebben we in principe plek voor in totaal 140/145 brugklassers, waarvan twee kunst+klassen en één DaMu-klas (LMIPA en NBA). De verdeling is vooralsnog als volgt: 1 damuklas (1b); 2 kunst+klassen (1a en 1c); 1 havo/vwo klas en 1 vwo klas.

Voor informatie over de kunst+klassen klik hier. Voor informatie over de DaMu-klassen klik hier.

De inschrijvingen zijn van 25 t/m 31 maart 2024 en lopen via het ouderportaal van ELK.

Cultuurprofielschool
Wij zijn een cultuurprofielschool. Leerlingen die bewust kiezen voor creativiteit, kunst en cultuur zijn op het Gerrit van der Veen College heel erg op hun plek en zeer welkom. Kies je voor creatief, dan kies je voor het Gerrit en zet je ons op nummer één!

Voorrang

Er is voorrang voor onze leerlingen van de DaMu-opleidingen. Leerlingen die les hebben bij LMIPA of de NBA vormen een aparte DaMu-klas. Het lesrooster van de DaMu-klas wordt aangepast aan het rooster van de dansacademies. Andere leerlingen met voorrang zijn de leerlingen die les krijgen op het conservatorium of een andere hogeschool, denk aan bijvoorbeeld dansers van 5 o ‘çlock. Zij krijgen voorrang en in overleg wordt er naar hun rooster gekeken. Deze leerlingen worden in de kunst+klas geplaatst. De kunst+ en de damuklas hebben les op het Kleine Gerrit, de dependance in de Moreelsestraat.

Hardheidsclausule

Wanneer er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, een gezondheidssituatie of een bijzondere thuissituatie, kun je in aanmerking komen voor directe plaatsing. We noemen dit de hardheidsclausule. Je ouders/verzorgers dienen in dat geval vòòr woensdag 18 maart 2024 een mail te sturen naar onze zorgcoördinator Marian Vincken (m.vincken@gerritvdveen.nl). Het is belangrijk dat zij duidelijk aangeven waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt. Uiterlijk 21 maart 2024 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet op het Gerrit van der Veen College plaatsbaar bent.

Heb je nog vragen? Mail dan gerust naar groep8@gerritvdveen.nl.