020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Inschrijving brugklassen 2021-2022

Inschrijving brugklassen 2021-2022

Leuk dat je je op onze school wil aanmelden. De inschrijvingen zijn van 8 t/m 19 maart en zijn online. Log in het ouderportaal van ELK, het Elektronisch Loket en volg de stappen op.

Dubbeladviezen:
Op het Gerrit van der Veen College hebben we plek voor 145 leerlingen in de eerste klas.

  • 58 leerlingen voor de kunst+klas. In deze klassen komen leerlingen met havo, havo/vwo en vwo advies (klas 1a en 1b). In deze klassen zitten ook onze DAMU-leerlingen. De voorselectie voor deze klassen is inmiddels gesloten.
  • 58 leerlingen voor de cultuurprofielklas havo/vwo. In deze klas komen leerlingen met havo of havo/vwo advies (klas 1c en 1d).
  • 29 leerlingen voor de cultuurprofielklas vwo. In deze klas komen leerlingen met enkel vwo advies (klas 1e).

Leerlingen met een dubbeladvies havo/vwo komen bij ons in klas 1c en 1d. Gedurende het schooljaar in de brugklas ontwikkelen leerlingen zich en laten zij zien wat zij kunnen en willen. Aan het einde van de brugklas wordt gekeken of leerlingen naar 2 havo of 2 vwo gaan. Onze opstroom is bovengemiddeld. Dat betekent dat leerlingen met een havo of havo/vwo advies vaker dan bij andere scholen op het vwo terecht komen. Net als de havo heeft ons vwo heeft uitstekende en stabiele eindexamenresultaten.

Wij zijn een cultuurprofielschool. Leerlingen die bewust kiezen voor en geloven in creativiteit, kunst en cultuur zijn op het Gerrit van der Veen College heel erg op hun plek en heel erg welkom. Kies je voor creatief, dan kies je voor het Gerrit en zet je ons op 1!

 

Voorrang
Leerlingen met een broer / zus bij ons op school krijgen voorrang, als de oudere broer / zus in schooljaar 16-17 / 15-16 ingeschreven staat. Dat betekent dat de broer of zus nu in de vijfde of zesde klas zit en ook bij ons in de brugklas op school zat. Geef bij de aanmelding aan dat je gebruik wilt maken van deze voorrangsregel.

Daarnaast is er voorrang voor de kunst+klas, voor onze leerlingen van de damu-opleidingen. Deze voorrang is inmiddels gesloten.

Voor leerlingen uit de Zaanstreek en buiten Amsterdam:

Het blijkt dat leerlingen en hun ouders uit de Zaanstreek problemen ondervinden bij het aanmelden op Amsterdamse VO-scholen via ELK Amsterdam. Dit komt omdat deze leerlingen door basisscholen zijn aangemeld bij ELK Zaanstad, waardoor ze de melding ‘dit BSN is al in gebruik’ krijgen wanneer ze in willen loggen bij ELK Amsterdam.

Het slechte nieuws is dat er op dit moment geen eenvoudige ‘hoogover’ oplossing voor is. Het goede nieuws is echter dat er door ELK wel de volgende oplossing voor gevonden is:

  • Ouders kunnen via servicedesk.ouders@elkadam.nl contact opnemen met ELK en aangeven dat ze hun kind willen aanmelden op een Amsterdamse VO-school. Ze krijgen dan een aparte inlog voor ELK Adam en kunnen op die manier hun kind alsnog aanmelden.

Veel succes ermee en mail naar groep8@gerritvdveen.nl als je nog vragen hebt,

Hardheidsclausule
Als je ouders je willen aanmelden voor de hardheidsclausule dan kunnen zij contact opnemen met de zorgcoördinator Marian Vincken via m.vincken@gerritvdveen.nl. De aanmelding voor de hardheidsclausule is gesloten.