020 – 679 99 05       Contact    

FAQ’S

FAQ

Vragen over de school, de locatie en haar omgeving

Zit de school aan een drukke weg?

De Gerrit van der Veenstraat is redelijk druk, voornamelijk door fietsen van leerlingen. De eersteklassers zetten hun fietsen op het schoolplein aan de achterkant van de school die veel minder druk is.

Mogen leerlingen het schoolplein af in de pauzes en waar gaan ze dan naartoe?

Ja, leerlingen mogen van het schoolplein af. Ze lopen vaak een rondje in de omgeving en gaan dan langs winkels. Veel kinderen blijven op het schoolplein

Waar staan de fietsen? Is de fietsenstalling bewaakt?

De fietsen staan rondom de school, behalve voor de eerste twee klassen die hun fietsen in de tuin zetten. De fietsen worden bewaakt via camera’s.

Ziet de school er verzorgd uit? Zijn de toiletten schoon?

Het Gerrit van der Veen College heeft een oud hoofdgebouw, een rijksmonument. Het gebouw wordt schoongemaakt door een extern bedrijf. De toiletten worden twee keer per dag schoongemaakt.

Hoe vaak is er een BHV- of een brandoefening?

Minimaal een keer per jaar is er een oefening. Dit schooljaar is er al een keer -per ongeluk- ontruimd en dat verliep prima.

Heeft de school veel te maken met agressie, diefstal, vechtpartijen, etcetera?

We hebben zeer weinig incidenten, de sfeer is hier goed.

Hoe oud is het gebouw?

Het hoofdgebouw is in 1930 gebouwd, in de oorlog was het gebouw bezet door de Sicherheitsdienst. Over deze rijke historie krijg je les bij levensbeschouwing en geschiedenis.

Zijn er verbouwingen gepland?

De school heeft onlangs in alle klassen een goed werkend ventilatiesysteem gekregen, dat was een lastige klus omdat we een rijksmonument zijn en er extra veel regels zijn waar we ons aan moeten houden. In de verre toekomst wordt de hele school gerenoveerd, maar we weten nog niet wanneer dat is.

Wordt het onderwijs in meerdere gebouwen gegeven?

We hebben meerdere gebouwen:
– het hoofgebouw aan de Gerrit van der Veenstraat
– 4 lokalen om de hoek in de Albrecht Dürerstraat,
– 8 lokalen in de Moreelsestraat, voor de kunst+ en Damuleerlingen onderbouw
– muziek vanaf klas 3 in de muziekschool in de Bachtstraat,
– Lo in het VU-sportcentrum in Buitenveldert of in de zomer op het terrein van Swift aan het Olympiaplein.

Vragen over de sfeer op school

Hoe gaat het personeel met elkaar om?

Docenten zijn een hecht en professioneel team, de dinsdagmiddag wordt vast gebruikt voor vergaderingen en scholing.

Is er een pestprotocol?

Er is een pestprotocol en een stevige zorgstructuur waarbij zo nodig ook in klassen geobserveerd wordt wat er aan de hand is. Voor elke situatie wordt een apart plan gemaakt. Er wordt met kinderen gesproken en kinderen worden zo nodig gestraft voor pestgedrag.

Hoeveel leerlingen vertrekken gemiddeld vrijwillig per jaar?

Ongeveer 1% voelt zich niet thuis en zoekt een andere school.

Hoe is de sfeer - volgens leerlingen - als het geen open dag is?

Kinderen vinden het heel gezellig en veilig omdat ze veel gelijkgestemde kinderen ontmoeten.

Is er een conciërge? Wat zijn zijn werkzaamheden?

In de gebouwen zijn conciërges die de hele dag met kinderen in de weer zijn, fietsen maken, sleutels vinden, pleisters plakken, lokalen openen, beamers aanzetten, kluisjes openen, contact met de buurt onderhouden, kinderen aanspreken die vervelend zijn, of hun spullen niet opruimen. Ze doen ook kleine onderhoudswerkzaamheden en ze letten op de veiligheid.

Vragen over de lessen, roostering en de dagindeling op school

Hoe laat beginnen en eindigen de lessen? Is het gebouw langer open?

De lessen zijn tussen 8.30-16.00 uur. Speciale vakken of roosters kunnen tot 17:00 uur duren.

Hoe zit de roostering in elkaar?

Op de website kan je hier voorbeelden zien van roosters van de eerste klas.

Hoe vaak gaan lessen niet door?

We hebben lesuitval door ziekte, scholingen of verloven van docenten. Gemiddelde lesuitval is ongeveer 5%. De lessen worden omgeroosterd of er komt een invaldocent, zodat je alvast wat huiswerk kan maken.

Hoe en waar lunchen de leerlingen?

Leerlingen lunchen in de kantine, ergens in de school of buiten. Hier is altijd tijd voor. Er is altijd toezicht. In de kantine zijn ook broodjes te koop.

Hebben kinderen een kluisje?

Ja, alle leerlingen krijgen een kluisje, ook op de locatie Moreelsestraat.

Wat doet de school ten aanzien van het gebruik van laptops e.d.?

Leerlingen moeten een laptop aanschaffen. We werken in een Microsoft-omgeving. Leerlingen in klas 1 krijgen ICT-lessen. Sommige vakken hebben online lesmateriaal en soms wordt er ook online getoetst. We zijn begonnen met een digitaal portfolio dat leerlingen meenemen als ze van school afgaan.

Hoeveel vakoverstijgende activiteiten zijn er?

Drie keer per jaar zijn er drie cultuurdagen waarbij leerlingen allerlei verschillende activiteiten doen. Hierbij werken we ook vakoverstijgend, bijvoorbeeld een samenwerking van bètavakken en kunstonderwijs.

Vragen over de voortgang van de leerlingen

Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat is het beleid hierop?

Ja, leerlingen kunnen blijven zitten, hoewel we ons best doen om samen met de leerlingen te kijken hoe ze toch over kunnen gaan. In klas 1 gaan alle leerlingen over naar het meest passende niveau. Zie de overgangsnormen op de website.

Kunnen leerlingen ook extra onderwijs volgen als ze achterstanden hebben?

In onze school zijn twee begeleiders passend onderwijs beschikbaar die leerlingen op verzoek ondersteunen bij het plannen en organiseren van hun huiswerk.

Hoe worden leerlingen begeleid die juist extra uitdaging zoeken?

Leerlingen die extra uitdaging willen adviseren we naar de kunst+klas te gaan. Daarnaast hebben we ook Cambridge Engels en kan je in de bovenbouw extra vakken kiezen.

Welk systeem wordt gebruikt om cijfers bekend te maken?

De docenten zetten de cijfers in Magister. Ouders krijgen toegang tot Magister tot het 16e jaar van hun kind.

Hoeveel toetsen zijn er gemiddeld binnen een bepaalde periode?

Dat verschilt per vak en per klas. De talen toetsen vaak wat meer.

Hoeveel wordt gedaan aan formatieve toetsing / formatief handelen?

Alle docenten zijn bezig om ook tijdens de lessen de voortgang van leerlingen inzichtelijk te maken, zonder toetsen te geven. Deze aanpak wordt schoolbreed ingezet.

Wat is het eerste moment in het eerste jaar dat gekeken wordt naar in hoeverre een leerling op de juiste plek zit?

Aan het begin van het schooljaar in oktober zijn er gesprekken met ouders van leerlingen in de onderbouw, vervolgens kunnen er meerdere gesprekken plaatsvinden om het kind te monitoren of betere begeleiding te geven.

Wat wordt gedaan om de overgang van de basisschool naar de middelbare school zo klein mogelijk te laten zijn?

Er is een kennismakingsdag in juni, een kennismakingsweek in begin van het schooljaar en per vak is er een zorgvuldige introductie. Ook hebben we meerdere brugklascoaches per klas, dat zijn ouderejaars die de eersteklassers helpen met het wennen op school.

Vragen over het contact en verwachtingen van ouders

Hoe vaak zijn er ouderavonden?

Aan het begin van het schooljaar is er een informatieavond in elke klas. Daarnaast zijn er minimaal twee keer per jaar mentor-leerling-oudergesprek. In de ouderbouw is er voorlichting over middelengebruik en alcohol. In klas 3 is er een ouderavond over de profielkeuze en is er een beroepenmarkt waar ouders zich voor op kunnen geven. In de eindexamenklas is de profielwerkstukpresentatie. Vervolgens zijn er nog exposities, theater- en muziekavonden. Ook worden ouders geregeld uitgenodigd om mee te denken over ontwikkelingen op school.

Hoe vaak worden ouders geïnformeerd over wat er op school speelt?

Drie keer per schooljaar is er een nieuwsbrief voor alle ouders, daarnaast worden er gemiddeld twee keer per maand, mails gestuurd per klas of jaarlaag om ouders op de hoogte te houden van nieuws of om ouders uit te nodigen.

Kan je als ouder zelf contact opnemen met een individuele docent?

Contacten lopen via mentor maar zo nodig direct met de vakdocent

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt rond de 200 euro. Andere kosten zijn de laptop, schoolbenodigdheden en schoolreizen. Leerlingen krijgen boeken van school, wij zijn niet verbonden aan een boekenverhuurbedrijf.

Faciliteert de school ook het contact tussen ouders?

Elke klas heeft in de onderbouw een klassenouder en er is een ouderraad.

Vragen over de begeleiding / didactiek / het onderwijs

Wat is de visie van de school op gepersonaliseerd onderwijs?

School heeft traditioneel onderwijs in groepen. Wel streven we naar meer differentiatie en verschillende werkvormen per les.

Hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs bewaakt?

We doen het landelijke Leerling-tevredenheid-onderzoek, daarnaast krijgen alle docenten minimaal één lesbezoek per jaar door het management, Alle docenten nemen leerlingen-enquêtes af, ook doen we evaluatie van resultaten.

Zijn er vacatures die niet tot nauwelijks opgevuld worden?

Aangezien er tijdens het schooljaar af en toe vacatures ontstaan als gevolg van situaties zoals zwangerschap of langdurige ziekte, kan het soms uitdagender zijn om een vervanger te vinden. Desondanks zijn we er tot nu toe altijd in geslaagd om dit te realiseren.

Hoe vaak heeft een leerling een individueel gesprek met de mentor? 

Minimaal twee keer per jaar met de ouders erbij. Alle leerlingen spreken ook de mentor meerdere keren per jaar.

In hoeverre zijn docenten ook buiten de lessen om te benaderen door leerlingen?

Juist vaak na of buiten de lessen om is er contact.

Is er een vertrouwenspersoon?

Er zijn twee vertrouwenspersonen.

Zijn er ook specifieke certificaten die de leerlingen kunnen krijgen?

Er zijn certificaten te behalen voor Cambridge Engels en de Kunst+klas.

Met hoeveel huiswerk moet een leerling rekening houden?

Afhankelijk van docent wordt wel of niet in de les al huiswerk gemaakt. Reken gemiddeld een uur per dag aan huiswerk.

Welke extra begeleiding kunnen leerlingen met dyslexie krijgen?

Alle leerlingen die binnenkomen kunnen aangeven of ze ondersteuning voor iets nodig hebben. Bij alle leerlingen die extra begeleiding nodig hebben wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld.

Leerlingen en ouders krijgen dan een gesprek met de zorg coördinator. Zo bestaat er bijvoorbeeld de mogelijkheid om voorleessoftware te gebruiken. Bij toetsen is ook verlenging van tijd mogelijk of wordt er bij de normering rekening gehouden met dyslectische leerlingen.

Vragen over de kunst+klas

Wat is belangrijk voor de Kunst+ klas?

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een brede interesse hebben in kunst en cultuur. Daarnaast vinden we het net zo belangrijk dat zij graag willen leren en daar plezier aan beleven. Daarom nodigen we ook leerlingen uit die geen kunstonderwijs naast of tijdens de basisschoolopleiding hebben gehad, maar er wel heel veel zin in hebben. Kunst+ gaat om maakplezier spelenderwijs ontdekken, willen is belangrijker dan kunnen!

Hoe kom ik in de Kunst+klas?

Allereerst geldt dat je bij ons op school geplaatst moet zijn. Zorg dus dat je het Gerrit op nummer 1 hebt staan op je voorkeurslijst. De inschrijving is online van 20 maart t/m 29 maart 2024. Log in op het ouderportaal van ELK, het Elektronisch Loket, en volg de stappen op. Daarna gaat het systeem van Loting & Matching in werking en is het afwachten of je bij ons wordt geplaatst. Pas na de matching, kun je aangeven of je in de Kunst+klas wilt komen.

Hoe werkt de aanmelding voor de kunst+klas?

Zou je graag in aanmerking komen voor de Kunst+klas? Dan vragen we je om het volgende te doen: je maakt een filmpje van maximaal 2 minuten over je creatieve uitingen, waarin je ook mag aangeven wat je nog zou willen leren en ontwikkelen. Wij zouden graag in het filmpje willen zien waar je je op dit moment al creatief mee bezig houdt. Dit doe je door video en beeldmateriaal van je projecten te laten zien. Durf te dromen! En vertel ons wat je graag zou willen leren, zou willen ontwikkelen of waar je geïnteresseerd in bent. Je mag alles wat jij als je creatieve uiting beschouwd aan ons laten zien. Denk bijvoorbeeld aan het presenteren van je beeldende werk met begeleidende (gesproken) tekst. Of laat zien wat je op muzikaal/ theater/dansgebied al hebt gedaan en graag nog wilt leren. Alle vormen van creatieve uiting mag je laten zien in deze video.

Komt er ook een aparte havo- of vwo-klas voor de kunst+ en/of DaMu-leerlingen?

Er komen geen aparte havo- en vwo-klassen voor de Kunst+ en DaMu-leerlingen. In de DaMu-klas zitten leerlingen met een havo-, havo/vwo- en vwo-advies bij elkaar. In de Kunst+klas is dit hetzelfde. Hier geldt een uitgestelde determinatie. De klas blijft de eerste twee jaar bij elkaar. Aan het einde van leerjaar 2 kiezen de leerlingen vwo of havo. Wel is het zo dat veel vwo-leerlingen voor deze opleiding kiezen.

Welke kunstvakken krijg je bij de kunst+?

In de Kunst+klas krijgen leerlingen als belangrijkste vak, het vak Kunst+. Tijdens deze les krijgen leerlingen de gelegenheid om vanuit intrinsieke motivatie projecten op te zetten, uit te voeren en te laten zien tijdens de Open Studio’s. Deze Open Studio’s zijn drie keer per jaar.

Mijn kind zit/komt op de Sweelinckacademie (talentenklas conservatorium), in welke klas komt hij/zij dan?

Als je kind is aangenomen aan het conservatorium, dan komt je kind in de Kunst+klas. Je kind valt onder de DaMuregeling en krijgt daardoor voorrang. In eerste instantie volgt hij/zij alle reguliere vakken. Indien nodig kan er maatwerk geleverd worden. We stemmen in onderling overleg het rooster af, dat is weer afhankelijk van het aantal uren dat uw kind individueel per dag studeert.

Mijn kind doet audities bij 5 o’clock in welke klas komt hij/zij dan?

Als je kind is aangenomen, komt je kind in de Kunst+klas. Je kind valt onder de DaMuregeling en krijgt daardoor voorrang. In eerste instantie volgt hij/zij alle reguliere vakken. Indien nodig kan er maatwerk geleverd worden. Dan stemmen we in onderling overleg het rooster af.

Vragen over de DaMuklas

Hoe kom ik in de DaMuklas?

Als je graag in de DaMuklas terecht wil komen doe je eerst auditie bij één van de vooropleidingen: De Nationale Balletacademie (Dans), Lucia Marthas Institute For Performing Arts (Dans). Ben je aangenomen voor de vooropleiding, dan krijg je vanzelf een plekje op het Gerrit van der Veen College in verband met de voorrangsregeling.

Mijn kind zit/komt bij Lucia Martha's, in welke klas komt hij/zij dan?

Als je kind is aangenomen, komt je kind in de DaMuklas. Je kind valt onder de DaMuregeling en krijgt daardoor voorrang. In eerste instantie volgt hij/zij alle reguliere vakken. Indien nodig kan er maatwerk geleverd worden. Dan stemmen we in onderling overleg het rooster af.

Algemene vragen over het kleine Gerrit

Waar is dat gebouw?

De dependance van het Gerrit van der Veen College zit aan de Moreelsestraat 19. Het gebouw staat in de Moreelsestraat, naast het Sweelinck college. We hebben een eigen voordeur en een eigen achterdeur. De achterdeur komt uit op een schoolplein. De schoolpleinen van de twee scholen lopen in elkaar over.

Is de school goed bereikbaar?

De school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (halte Museumplein). De eersteklassers zetten hun fietsen in de fietsenstalling van het Sweelinck aan de achterkant van de school en lopen dan door het poortje naar binnen.

Hoe is de sfeer - volgens leerlingen - als het geen open dag is?

Kinderen vinden het heel gezellig en veilig omdat ze veel gelijkgestemde kinderen ontmoeten.

Is er een conciërge? Wat zijn zijn werkzaamheden?

Op het Kleine Gerrit is de conciërge Viktor de hele dag met de kinderen in de weer. Hij doet heel erg zijn best om het Kleine Gerrit zo gezellig en fijn mogelijk te maken voor de leerlingen en docenten.

Hoeveel mensen werken er op het Kleine Gerrit?

Er werkt een team van ongeveer 15 mensen. Sommige docenten geven alleen les op de Kleine Gerrit, andere docenten pendelen heen en weer.

Vragen over de organisatie in de school

Hoeveel mensen werken er op het Gerrit van der een College?

Er zijn ongeveer 100 docenten en 15 onderwijsondersteunende personeelsleden.

Hoeveel leerlingen heeft de school?

950 leerlingen, waarvan 150 leerlingen les hebben op het Kleine Gerrit, zo’n 90 leerlingen bij de sportzalen zijn en ongeveer 60-90 leerlingen in de muziekschool of het AD gebouw zijn. Dus in het hoofdgebouw zijn ongeveer 600 leerlingen. In de onderbouw zijn er ongeveer 26-30 leerlingen per klas. In de bovenbouw werk je soms in kleinere groepen.

Hoeveel brugklassen zijn er?

Normaal hebben we 5 brugklassen. Komend schooljaar hebben we éénmalig twee brugklassen meer: twee klassen vwo, twee klassen havo en havo-vwo en twee Kunstplusklassen havo, havo-vwo en vwo, daarnaast nog de DaMu klas.

Hoe lang duurt de brugklas?

De brugklas duurt één jaar. Behalve bij de Kunstplusklas en de DAMU; daar is een tweejarige brugperiode.

Hoeveel klassen zijn er in totaal?

We hebben 17 klassen in de onderbouw en in de bovenbouw zijn er 7 havo klassen en 10 vwo klassen. In totaal 34 klassen.

Welke talen worden gegeven?

In de brugklas: Nederlands, Engels en Frans en in klas 2 komt er Duits bij.

In welke vakken kan je eindexamen doen?

We bieden alle profielen aan: CM, EM, NG, NT en alle vakken: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Wiskunde A of B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Filosofie en een kunstvak: Muziek, Theater, Beeldend (en daarbij Kunst Algemeen).

Wat doet de school aan het bijscholen van leerkrachten?

Alle docenten hebben een persoonlijk scholingstraject en we hebben veel cursussen in de school of in samenwerking met bijvoorbeeld de universiteit of hogeschool.

Hoe groot is het managementteam van de school?

Het managementteam bestaat uit drie personen. Een rector, Manon van der Garde, een schoolleider bovenbouw, Bilan Dahir en een schoolleider onderbouw, Reineke Hesselt van Dinter. Zij zorgen voor beleid en personeel.

Vragen over de buitenschoolse activiteiten

Welke buitenschoolse activiteiten zijn er?

Theater, Licht & Geluidclub, Nerd Battle, GSA (Gender & Sexuality Alliance), leerlingenraad, cultuurraad, brugklascoach, feestcommissie, films maken, Topsport (skiën, dansen, bowlen), mentoruitjes, schoolfeesten, kerstviering, actie voor een goed doel.

Welke schoolreizen zijn er?

Klas 1: buitenkunst in Nederland, klas 3: Kunstkamp in Zeeland of survival in de Ardennen. Vooreindexamenklas: buitenlandreizen Krakau, Berlijn, Kopenhagen en Parijs)