020 – 679 99 05         Personeel       Contact

FAQ’S

5 veel gehoorde vragen!

Mooi dat cultuurprofiel! En krijg je ook goed les in de gewone vakken?
Ik ben niet zo van de kunst en cultuur, pas ik dan wel op het Gerrit van der Veen College?
Zit het kunstaanbod de reguliere vakken niet in de weg?
Zit je als beta-leerling wel op je plek op een cultuurprofielschool?
Klinkt leuk deze school, maar is het Gerrit van der Veen ook goed?

Mooi dat cultuurprofiel! En krijg je ook goed les in de gewone vakken?
De kunstvakken op het Gerrit van der Veen College zijn extra vakken. Er is voldoende tijd voor de vakken die je nodig hebt voor je diploma zoals Engels en wiskunde. De extra vakken zorgen er voor dat je je op een ander niveau ontwikkelt. Door creatief bezig te zijn (met beeld, muziek of theater) legt je brein weer andere verbanden die je kunt gebruiken bij andere meer theoretische vakken.

Ik ben niet zo van de kunst en cultuur, pas ik dan wel op het Gerrit van der Veen College?
Omdat het Gerrit van der Veen College een erkende Cultuurprofielschool is, doen we veel met kunst en cultuur. Je hoeft niet zelf iets te kunnen doen (muziek of theater). Het is wel mooi als je er in geïnteresseerd bent en er voor open staat. 

Zit je als beta-leerling wel op je plek op een cultuurprofielschool?
We doen veel aan de beta-vakken op het Gerrit van der Veen College. Vakken als natuurkunde, scheikunde en wiskunde sluiten kunst en cultuur natuurlijk niet uit. En zo krijg je best of both worlds: cognitief en creatief! De kunstvakken op het Gerrit zorgen ervoor dat je je hersens ook op een andere manier gebruikt en leert je verbanden te leggen die je ook heel goed kunt gebruiken bij andere, soms theoretische vakken. Je bent bij ons cognitief én creatief actief!

Zit het kunstaanbod de reguliere vakken niet in de weg?
Nee, de kunstvakken en het culturele aanbod is extra, naast de reguliere vakken. Kunst en cultuur is juist een extra verrijking.
Het Gerrit biedt heel veel vakken aan. Dat doen andere scholen ook. Wat op het Gerrit bijzonder is, is het feit dat álle leerlingen in de brugklas beeldend-, dans-, muziek- en theaterlessen krijgen. Dat is pas echt vet! Daar leer je weer hele andere dingen die belangrijk zijn.

Klinkt leuk deze school, maar is het Gerrit van der Veen ook goed?
We bieden kwalitatief goed onderwijs voor vwo en havo. Dat is te zien aan onze eindexamencijfers die al jaren goed zijn. De school is dus zeker goed. Wat de school ook leuk maakt is niet alleen het extra aanbod van kunst en cultuur, maar ook de prettig en open sfeer. Op het Gerrit kan iedere leerling zichzelf zijn. Het is een kleinschalige school waar je gekend en gezien wordt.