020 – 679 99 05       Contact    

Cultuurdagen Kunst & Burgerschap

Als cultuurprofielschool vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen ook op een andere manier dan de reguliere lessen kennismaken met bepaalde onderwerpen. Daarom hebben we na iedere toets- of SE-week een driedaagse cultuurweek. De zogenaamde Cultuurdagen.

In deze dagen bieden we workshops, activiteiten, tentoonstellingen en projecten aan waar op een andere, meer kunstzinnige manier wordt gewerkt aan uiteenlopende thema’s. De afgelopen Cultuurdagen stonden in het teken van Kunst & Burgerschap. Er is drie dagen lang gewerkt aan thema’s als klimaat, inclusie, tolerantie, cultuurparticipatie, macht en vrijheid.

Leerjaar 1
Zo hebben de eerstejaars met het Klimaatmuseum gewerkt aan allerlei oplossingen voor het klimaatprobleem. De uitvindingen die daarbij zijn gemaakt werden vrijdag in aanwezigheid van de ouders geveild. Niet zomaar geveild, maar als ‘betaling’ moest een klimaatbelofte worden gedaan. Degene met de beste belofte  (bijvoorbeeld: ‘ik ga een jaar lang niet langer dan 1 minuut douchen’) werd de rechtmatige eigenaar van de betreffende uitvinding. Een vrolijke afsluiting van een serieuze kwestie en een paar dagen intensief werken! Een bijzondere ervaring was ook het Vroege Vogels-concert in het Muziekgebouw aan t ‘IJ. Een programma over vogelstemmen in de muziek, geïnspireerd op de natuur en het klimaat

Leerjaar 2
De tweedejaars hebben zich ‘activistisch’ uitgeleefd met het graffitispuiten op het NDSM-terrein, na een introductie over straatkunst in het Straatmuseum. Ook hebben zij onder begeleiding van onze muziekdocenten protestsongs geschreven en opgevoerd.

Leerjaar 3
Voor de derdejaars stond een IDFA film op het programma. Vervolgens gingen zij bij productiehuis Nowhere aan de slag met het thema inclusie in de disciplines fotografie, dancehall, spoken word, vogue, fashion en dj. Een mooie voorbereiding op Paarse Vrijdag. Verder nog veel voorstellingen en een filmworkshop voor de onderbouw.

Leerjaar 4 vwo
In de bovenbouw is gewerkt aan de thema’s inclusie, urbanisatie, tolerantie, democratie en cultuurparticipatie. Zo heeft 4 vwo drie dagen gewerkt aan het project Verborgen Parels van de Stad, bedoeld om kennis te maken met het fenomeen buurthuis en haar bezoekers. Door in te gaan op  begrippen als cultuur, participatie en inclusie brachten de leerlingen via een korte instagramreel in kaart wat er zoal op cultureel gebied te doen is in een bepaalde wijk en hoe de bewoners daar tegenover staan. Aan de hand van interviews en onderzoek is een mooi portret ontstaan van de buurt en de bewoners, en hebben de leerlingen kennisgemaakt met een wellicht ‘andere‘ wijk en kijk op cultuur. Alle filmpjes, foto’s en tekst zijn gebundeld op de instagrampagina @verborgenparelsvandestad. Een verrassend goed resultaat!

Leerjaar 4 havo
Ook 4 havo heeft zich beziggehouden met inclusie en participatie. Zij zijn de stad ingegaan en hebben zich verdiept in racisme (Black Archives), vluchtelingenproblematiek en ouderenzorg (Zorgcentrum d’Oude Raai). Daarnaast hebben zij een les gehad over humanitair- en oorlogsrecht vanuit het Rode Kruis en een theaterworkshop gevolgd in de Stadsschouwburg.

Leerjaar 5 havo
5 havo is op zoek gegaan naar de relatie tussen kunst in de openbare ruimte en de bewoners in Zuidoost. Daarnaast hebben zij tijd gehad om te werken aan het PWS.

Leerjaar 5 vwo
5 vwo heeft drie dagen gewerkt aan begrippen als waarheid en leugen in dictaturen. In een video-opname van een door hun gespeelde ‘nieuwsuitzending’  belichten zij een bepaalde dictatuur vanuit verschillende perspectieven.

Leerjaar 6 vwo
6 vwo tenslotte, heeft naast tijd voor het PWS, ook gewerkt aan stadsontwikkeling  (Urban Plan) en migratie. Dit laatste in de vorm van een stadswandeling in Chinatown, het gebied rond de Waag en de Zeedijk, dat begin vorige eeuw overspoeld werd door talloze migranten uit China en andere delen van Azië.