020 – 679 99 05       Contact    

Cultuurdagen maart

Op 20, 21 en 22 maart stond de school weer in het teken van Kunst& Techniek. De eerste en tweedeklassers gingen tijdens deze tweede cultuurdagenperiode aan de slag met het maken van lichtkunstwerken aan de hand van natuurkundige principes,  binnen de thema’s schaduwkunst en stereoscopische kunst. Op vrijdag werden de werken tentoongesteld in de lokalen en kregen de beste of creatiefste kunstwerken een eervolle vermelding in de aula.

De derdeklassers gingen buiten de deur aan de slag met Kunst& Techniek. In het Nemo werkten ze aan een lichtbaan waarbij de verschillende onderdelen via een kettingreactie moesten resulteren in een lichtschouwspel. De kunst was het dus om de juiste verbindingen te leggen zodat oorzaak en gevolg ook echt konden plaatsvinden. Bij de tentoonstelling Food for Thought in het Scheepvaartmuseum ging het voornamelijk om bewustwording van de invloed van technische processen op ons voedselsysteem en de duurzaamheid daarvan. Verder zijn de derdejaars bij het Mediamuseum voor Beeld en Geluid in Hilversum in de achtergrond gedoken van algoritmes en mediagebruik, en hebben zij met TechcampusAmsterdam een fietstocht gemaakt door de stad waarbij ze kennismaakten met verschillende soorten technische toepassingen.

De bovenbouw volgde een ander programma. Zo zijn de vierdejaars naar de Tweede Kamer geweest,  hebben zij meegedaan aan het Columnfestival van het Parool en een sportdag gehad. Biologieleerlingen zijn daarnaast nog naar Artis of de Hortus  geweest.

De vijfdejaars hebben een gevarieerd programma gevolgd, van biolesssen bij Micropia of een bezoek aan het Teylers Museum in Haarlem, tot een workshop theatertechniek in de Stadsschouwburg, een rondleiding filmgeschiedenis en een workshop film en muziek  in het Eye en het Muziekgebouw. Ook interessant was de workshop nieuwe films maken met oude filmbeelden. Ook in het Eye.

De eindexamenleerlingen met KUA zijn naar het Rijks geweest voor een examentraining. Verder waren zij vrij om zich helemaal te focussen op het naderende examen. We wensen iedereen veel succes!