020 – 679 99 05       Contact    

Aanvraag verlof

Aanvraag buitengewoon verlof

Voor het verlenen van verlof is het Gerrit van der Veen College gebonden aan de Wet op Voortgezet Onderwijs. Zo kunnen we spreken van verlof wegens gewichtige omstandigheden, maar ook van vakantieverlof. Tot slot komen regelmatig verzoeken tot ons tot vrijstelling voor bepaalde vakken en/of uren voor (top)talenten. Over dit laatste onderwerp is een notitie geschreven door de leerplicht. Tevens hebben wij als school hier beleid op.

Indien u buiten de schoolvakanties verlof wilt aanvragen, kunt u het formulier door uw zoon/dochter bij de absentiemedewerker laten ophalen of hieronder de formulieren  van het betreffende verlof downloaden.

De regels met betrekking tot het verlenen van verlof en het beleid van onze school omtrent het verlenen van verlof in speciale gevallen, kunt u vinden in onze verlofregeling.

Document:

Aanvraag studieverlof

Het is belangrijk dat je na het behalen van je schooldiploma een goede keuze maakt; of je nu gaat studeren, gaat werken of dat je een tussenjaar neemt. De meeste leerlingen willen studeren en daarvoor is een goede studiekeuze belangrijk. Deze studiekeuze kan lastig zijn. Wat daarbij helpt, is het bezoeken van opendagen, meeloopdagen, etc. die door hogescholen en universiteiten worden aangeboden. Behalve een goede studiekeuze speelt ook de sfeer op de opleiding een belangrijke rol. Vaak worden deze studiedagen georganiseerd in de avond of in het weekend maar soms alleen doordeweeks. In dat laatste geval kun je studieverlof aanvragen. Dit betekent dat school jou toestemming geeft om hiernaar toe te gaan ook al mis je lessen. Studieverlof kan niet worden aangevraagd als er een S.E. of een andere toets staat gepland. Studieverlof kun je aanvragen met het aanvraagformulier studieverlof dat hieronder staat. Daarop staat stap voor stap wat je zelf en door wie je wat moet laten invullen en ondertekenen. Als alle genoemden akkoord zijn, kan het studieverlof ingaan. In Magister zal dit worden vermeld zodat docenten weten waar je bent. 

Documenten: