020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Aanvraag buitengewoon verlof

Aanvraag buitengewoon verlof

Voor het verlenen van verlof is het Gerrit van der Veen College gebonden aan de Wet op Voortgezet Onderwijs. Zo kunnen we spreken van verlof wegens gewichtige omstandigheden, maar ook van vakantieverlof. Tot slot komen regelmatig verzoeken tot ons tot vrijstelling voor bepaalde vakken en/of uren voor (top)talenten. Over dit laatste onderwerp is een notitie geschreven door de leerplicht. Tevens hebben wij als school hier beleid op.

Indien u buiten de schoolvakanties verlof wilt aanvragen, kunt u het formulier door uw zoon/dochter bij de absentiemedewerker laten ophalen of hieronder de formulieren  van het betreffende verlof downloaden.

De regels met betrekking tot het verlenen van verlof en het beleid van onze school omtrent het verlenen van verlof in speciale gevallen, kunt u vinden in onze verlofregeling.

Documenten: