020 – 679 99 05       Contact    

Klachtenregeling Zaam Scholengroep

Klachtenregeling

Mocht er zich op school een geval van seksuele intimidatie, discriminatie of agressie voordoen, dan kunnen leerlingen en ouders een klacht indienen bij de Landelijke Klachtencommissie voor het onderwijs. In eerste instantie neemt de betrokkene contact op met de op school aanwezige vertrouwenspersoon. Deze bemiddelt, adviseert en begeleidt de klager desgewenst.

Hier vindt u een uitvoerige beschrijving van de procedure