020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Overleg Passend Onderwijs

Het Gerrit van der Veen college heeft het interne (IZO) en externe (ZAT) overleg sinds 2016 samengevoegd. Het overleg passend onderwijs (OPO) vindt nu om de vier (onderwijs)weken plaats, waarin er een aparte bijeenkomst is voor de havo-afdeling en voor de vwo-afdeling.
De leerjaarcoördinatoren geven aan welke leerlingen er binnen hun afdeling besproken moeten worden. De begeleider passend onderwijs is standaard aanwezig om mee te denken over iedere casus. De overige interne en externe partijen schuiven aan wanneer dit mogelijk is. De leden van het OKT proberen altijd twee afgevaardigden aanwezig te laten zijn. Het overleg wordt voorgezeten door de coördinator passend onderwijs. Daarnaast is de coördinator passend onderwijs verantwoordelijk voor de notulen en het vastleggen van de gemaakte afspraken.