020 – 679 99 05       Contact    

Ondersteuning

Ondersteuning

Alle leerlingen die binnenkomen op het Gerrit van der Veen College krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om op een zo hoog mogelijk niveau hun diploma te behalen. Dit doen we samen met ouders, mentor en docenten. Soms heeft een leerling wat ondersteuning nodig. De mentor is dan de eerste persoon om dat mee te bespreken. De mentor wordt hierin gesteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij hebben regelmatig overleg met de andere mentoren binnen hetzelfde leerjaar. Bij extra ondersteuning komt de zorgcoördinator aan bod. Zij zal, in overleg met ouders, de leerling soms verwijzen naar externe deskundigen.

 

Dyslexie

Wanneer je een dyslexieverklaring hebt, heb je recht op extra tijd bij toetsen en overhoringen. Om praktische redenen kan een docent ook besluiten de toets in te korten. Verslagen mogen op de computer gemaakt worden. Binnen het Gerrit van der Veen College staan de afspraken voor docenten van de verschillende secties in het Protocol Dyslexie.

Aan het eind van het schooljaar zal de zorgcoördinator ouders van aanstaande brugklasleerlingen met dyslexie, uitnodigen voor een gesprek.  Naar aanleiding van dit gesprek zal een er handelingsplan worden gemaakt waarin staat waar de leerling het meest last van heeft en waar de docenten rekening mee moeten houden. Ook krijgen zij een kaart waarop staat waar ze recht op hebben: tijdverlenging, soms een mondelinge beurt in plaats van een schriftelijke en mogelijkheid tot het gebruik maken van Claro Read (voorleesprogramma).

Wanneer leerlingen, ouders of docenten het vermoeden hebben dat een leerling dyslexie heeft zal de zorgcoördinator een signaleringsdictee afnemen en indien nodig doorverwijzen voor onderzoek.

Wil je meer lezen over ons passend onderwijs klik dan hier.