020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Ondersteuning

Ondersteuning

Alle leerlingen die binnenkomen op het Gerrit van der Veen College krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben om op een zo hoog mogelijk niveau hun diploma te behalen. Dit doen we samen. Samen met ouders mentor en docenten. Soms heeft een leerling wat ondersteuning nodig. De mentor is de eerste persoon om dat mee te bespreken. De mentor wordt hierin gesteund door de leerjaarcoördinatoren. Zij hebben regelmatig overleg met de andere mentoren binnen hetzelfde leerjaar.
Daarnaast zijn er verschillende (gespecialiseerde) collega’s en externe deskundigen die ingeschakeld kunnen worden mocht dit nodig zijn.

 

Dyslexie

Als je een dyslexieverklaring hebt, heb je recht op extra tijd bij toetsen en overhoringen en een vergroot lettertype. Om praktische redenen kan een docent ook besluiten de toets in te korten. Verslagen mogen op de computer gemaakt worden. Binnen het Gerrit van der Veen College staan de afspraken voor docenten van de verschillende secties in het Protocol Dyslexie.

Aan het begin van het schooljaar komt een brief aan ouders van brugklasleerlingen met een dyslexieverklaring. In deze brief worden de ouders uitgenodigd door de dyslexiecoördinator voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt uitgelegd welke faciliteiten het Gerrit van der Veen biedt en waar leerlingen recht op hebben. Ook de leerlingen zelf worden hierover in een aparte bijeenkomst geïnformeerd.

Daarnaast worden alle brugklasleerlingen in september/oktober getest op de volgende onderdelen: spelling, leestempo, tekstbegrip en woordenschat. Leerlingen die onderwijskundige hulp nodig hebben worden geselecteerd n.a.v. de uitkomst van een brug klas screening, De 10% slechtst scorende leerlingen worden opgeroepen voor een nader onderzoek. Uit dit taalonderzoek komt naar voren of er aanleiding is om door te verwijzen voor gespecialiseerd dyslexieonderzoek of dat er mogelijk een ander probleem is dat aandacht behoeft, zoals faalangst, een algemeen taalprobleem of concentratieprobleem. Tijdens het taalonderzoek worden geen diagnoses gesteld, het dient als ‘zeef’ en door verwijzingskanaal. De vervolgstappen liggen bij ouders; zowel voor het inroepen van dyslexieonderzoek, overig onderzoek of gespecialiseerde begeleiding.

Wil je meer lezen over ons passend onderwijs klik dan hier.