020 – 679 99 05       Contact    

Gerrit van der Veen: beste opleidingsschool

Eind 2022 is de ‘monitor kwaliteitsscholen’ uitgevoerd. Uit de bevindingen blijkt dat het Gerrit van der Veen College hoog wordt gewaardeerd door studenten aan onze opleidingsschool: het hoogste van de tien scholen in Amsterdam. De opleiders van het Gerrit van der Veen College scoren zeer hoog bij ‘kwaliteit’ (8,6 tegenover 7,3 in de benchmark), pedagogiek (8,5 vs. 7,3), professionele ontwikkeling (8,5 vs7,1), vakdidactiek (8,7 vs 7,5) en het cijfer dat gegeven wordt aan de stageschool (8,5 vs 7,8). Mooie cijfers voor heel belangrijk werk.

De ‘monitor kwaliteitsscholen’ is een evaluatie over het werkplekleren op de DAM-scholen. De monitor is afgenomen onder studenten, werkplekbegeleiders en schoolopleiders. Met de monitor probeert men zicht te krijgen op de kwaliteit van de opleidingsscholen door een onderzoek onder meer dan 1500 studenten. De resultaten worden gebruikt voor een gesprek met de scholen en de uitkomsten leiden dan tot actiepunten bij de individuele scholen.