020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Cultuurprofielschool

Kunst is op het Gerrit van der Veen College  heel gewoon. Een onmisbaar en niet meer weg te denken element. De officiële erkenning van Cultuurprofielschool sinds 2011 betekent veel voor ons. Het is een bevestiging van onze visie op onderwijs, leren en opgroeien. Het kunstonderwijs op het Gerrit van der Veen College is uitdagend en stimuleert de leerlingen om op een creatieve manier, met nieuwsgierigheid en plezier de wereld te verkennen waarin wij leven. 
Op onze school neemt het kunstonderwijs bijna alle vrije ruimte in binnen het curriculum. De leerlijn binnen het kunstonderwijs gaat uit van de volgende stappen:
Onderzoeken, ontdekken, verbinden, verbreden & verdiepen.

Het lesprogramma in de onderbouw is zo opgebouwd dat leerlingen van brede oriëntatie in de brugklas zich ontwikkelen naar meer specifieke vakkennis en creatieve ontplooiing. Vanaf het derde leerjaar kiezen de leerlingen één kunstvak en bieden we verdieping aan in de lesstof. (zie ook het cultuurprofielplan)

In de onderbouw bieden we een brede oriëntatie aan op de kunstvakken: CKV, tekenen, handvaardigheid, muziek, theater en dans. In leerjaar 1 en 2 volgen de leerlingen al deze kunstvakken binnen het lesrooster. In het derde jaar kiezen de leerlingen één specifiek kunstvak waar zij zich verder in willen bekwamen. De leerlingen kiezen uit beeldend, muziek of theater. Naast de reguliere kunstlessen worden er in de eerste drie leerjaren kunstdagen  georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend project waar leerlingen naar uitkijken. De gehele kunstsectie werkt dan intensief met elkaar samen  en ook andere vaksecties nemen deel aan de kunstdagen. Niet alleen onderling wordt er verbinding gemaakt maar ook met de verschillende kunstenaars buiten de school worden er workshops gezamenlijk vormgegeven. We strijken met de leerlingen neer in verschillende ateliers, werkplaatsen, kunsthuizen, theaters en musea alwaar we dan ook met hen werken. Ook binnen de kunstdagen houden we vast aan de opbouw;
Onderzoeken, Ontdekken, Verbreden & Verdiepen

      

Kunstreis
In de derde klas kan de leerling kiezen voor een driedaags survivalkamp of een kunstkamp in Zeeland. Hier werken de leerlingen dan met lokale kunstenaars en docenten van school in verschillende workshops naar een presentatie toe.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vanaf het vierde leerjaar, tijdens de profielkeuze geven de leerlingen aan of ze een verdere verdieping aangaan in een kunstvak. Er kan gekozen worden voor Theater, Muziek en Beeldend als eindexamenvak.

Leerlingen die geen ruimte zien voor een kunstvak in hun profiel bieden wij voor één jaar een kunstmodule aan en zij sluiten aan het eind va het jaar hun kunstcurriculum op het Gerrit van der Veen College af.

Naast kunstlessen bieden we de leerlingen verschillende culturele activiteiten per jaar aan. Voor de schoolreis in de bovenbouw is er de mogelijkheid om een reis te kiezen met een culturele inslag. De leerlingen bezoeken dan musea, maken opdrachten, werken met kunstenaars aldaar en bezoeken andere scholen die kunst een warm hart toedragen.

Samenwerking kunstvooropleiding

De school heeft een samenwerkingsverband met drie kunstvooropleidingen. Leerlingen van deze opleidingen volgen het algemeen vormend onderwijs op het Gerrit van der Veen College en hun dans- of muziekopleiding elders.

Het betreft de volgende opleidingen:

1. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, afdeling Nationale Ballet Academie

De samenwerking tussen het Gerrit van der Veen College en de Vooropleiding Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten bestaat al ruim 14 jaar. De leerlingen volgen hun havo- of vwo-opleiding in het gebouw van het Gerrit van der Veen College. De balletopleiding volgen de leerlingen in de Theaterschool in de Jodenbreestraat of in de Dependance in de AgamemnonsBallet.2traat.

Nationale Ballet Academie Contactpersoon
www.nationaleballetacademie.nl  
Jodenbreestraat 3 dhr. E. Meisner
1011 NG Amsterdam nba-info@ahk.nl
T 020-527 76 43  
Dependance:  
Agamemnonstraat 44 Mw. A. Beck
1076 LW Amsterdam a.beck@ahk.nl
T 020-673 23 55  

 

2. Lucia Marthas Institute for Performing Arts (LMIPA)

Op het Gerrit van der Veen College wordt het voortgezet onderwijs van de pupillen van de Dansacademie Lucia Marthas verzorgd. Het lesprogramma is voor leerlingen van deze vooropleiding aangepast. De dansopleiding wordt verzorgd in de Rustenburgerstraat.

Lucia Marthas Institure for Performing Arts   Contactpersoon
www.luciamarthas.nl  
Rustenburgerstraat 436 mw. M. Illis
1072 HK Amsterdam melaisa@luciamarthas.nl
T 020-676 13 70  

 

3. Conservatorium van Amsterdam (CvA)

Een aantal leerlingen die de vooropleiding voor het Conservatorium van Amsterdam volgen zitten op het Gerrit van der Veen College en volgen een aangepast rooster.

Conservatorium van Amsterdam Contactpersoon
www.ahk.nl  
Oosterdokskade 151 mw. M. Benoist
Postbus 78022 m.benoist@ahk.nl
1070 LP Amsterdam  
T 020-527 75 50  

 

4. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten afdeling 5 O’Clock Class

De 5 O’Clock Class is de vooropleiding voor hedendaagse dans van Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK), faculteit Academie voor Theater en Dans (ATD). De leerlingen volgen hun havo- of vwo op het Gerrit van der Veen College, met indien mogelijk een aangepast rooster. Na school volgen ze de lessen van de 5 O’Clock Class op de ATD, Jodenbreestraat 3.

5 O’Clock Class Contactpersoon
www.ahk.nl  
Jodenbreestraat 3 mw. R.  Oemed
1011 NG Amsterdam rahana.oemed@ahk.nl
T 020-527 77 77  

Kunst wordt vaak gezien als een verbindende factor binnen school. Minstens een keer per jaar organiseren de kunstcoördinatoren één studie(mid)dag voor alle personeelsleden.

Naast de projecten die worden geïnitieerd door de kunstcoördinatoren zijn er diverse structurele en incidentele samenwerkingsprojecten tussen de kunstvakken en de reguliere vakken.

Een paar voorbeelden zijn:

Woordweek
Een week waarin leerlingen beginnen met een dictee over de intercom. Alle lessen worden dan onderbroken, een andere pen wordt opgepakt en er wordt geschreven. De woordweek stelt zich ten doel om de leerlingen bewuster en creatief met taal te laten om gaan. Leerlingen maken scènes vanuit moeilijke woorden die in het Gerrit’s woordenschatje (een woordenboekje speciaal uitgegeven voor en door de school) staan. Tijdens de lessen Nederlands maken leerlingen prachtige tekeningen vanuit verschillende uitspraken    
Het project wordt aan het eind van de week afgesloten met een prijsuitreiking en een dictee battle op het podium.

     

Becoming
Een podiumavond waar leerlingen kunnen optreden is vanzelfsprekend. Muziek, theater en voordrachtskunst schittert op het podium voor een uitverkochte zaal. Verbinding wordt gemaakt middels de ontmoeting tussen de leerlingen, docenten en ouders. 

Kerstviering
Tijdens de jaarlijkse kerstviering die met de gehele school wordt gevierd zijn er naast gesproken woorden ook veel optredens door onze leerlingen van de muziek en dans vooropleidingen. Ook het docenten kerstkoor laat van zich horen.

Schoolvoorstelling
Jaarlijks kan iedereen auditeren voor de jaarlijkse voorstelling. De voorstelling speelt een week lang in het theater van de school en geniet vaak een reprise later in het jaar in een theater buiten school. 

School als museum
In de gangen van school wordt er altijd actueel werk van leerlingen tentoongesteld. Leerlingen zien hun eigen werk hangen maar ook dat van medeleerlingen. Tijdens het wachten op het begin van een les wordt het eigen gemaakte werk uitvoerig besproken. Bekijk hier het werk van de eindexamenklassen.

Nerdnight
Een avond met lezingen en ontdekkingen georganiseerd door docenten uit de secties scheikunde, natuurkunde en biologie. Een avond waarop de leerling wordt uitgedaagd om dieper op de materie in te gaan, out of the box te denken.

 

 

Het Gerrit van der Veen College werkt veel en nauw samen met verschillende culturele instellingen in de stad.

 
Nowhere is een productiehuis met als missie jonge mensen te inspireren om zichzelf te ontplooien. Wij organiseren culturele workshopprogramma’s waarin leerlingen via het zelf maken van kunst, meer leren over zichzelf, elkaar en de wereld.

Thomas Nijhuis, Hoofd Educatie Nowhere over de samenwerking met het Gerrit van der Veen College:
“Het Gerrit van der Veen is in onze ogen bijzonder omdat het zich meer dan andere scholen inzet voor ruimte voor kunstzinnige en persoonlijke vorming. Wij geloven beiden diep in de waarde hiervan voor de ontwikkeling van jonge mensen en het onderwijs.”


Het GVC heeft een nauw samenwerkingsverband met de Muziekschool Zuid, vakdocenten die verbonden zijn aan de muziekschool begeleiden leerlingen van het GVC in hun eindexamentraject. Het GVC huurt de muziekstudio’s en maakt gebruik van al haar faciliteiten.

 

               

 


De NDSM-werf is een voormalige scheepswerf gelegen aan het IJ en is de grootste culturele broedplaats van Amsterdam. Een broedplaats is een plek waar kunstenaars werken en vaak ook wonen. De werf biedt onderdak aan verschillende kunstdisciplines en klein vakmanschap, en is een vrijplaats voor individuele kunstenaars en ambachtslieden en voor bekende en minder bekende, onafhankelijke organisaties die samenwerken en elkaar inspireren, zodat weer nieuwe initiatieven ontstaan. 

 
Marci Panis is een broedplaats voor (podium-)kunsten gevestigd in een oud schoolgebouw aan de Marcusstraat 52. Een oud schoolgebouw van en voor kunstenaars en  theatermakers. Hierdoor is een plek waarin het onderzoek en de ontwikkeling van theater en andere kunstvormen centraal staan.

 

    Dé plaats voor creatieve Amsterdammers

  


Mocca adviseert scholen en culturele instellingen bij de opzet en uitvoering van cultuuronderwijs. Mocca brengt verdieping, scholing en kennisdeling in cultuureducatie Jacoline Reijntjes, Accountmanager Onderwijs & Mocca-Cultuurnetwerk Cultuuronderwijs over de samenwerking met kunstdocenten & kunstcoördinatoren van het GVC

”De docenten zijn zich bewust van de kwaliteiten van de school, maar tegelijkertijd wat er nodig is om deze te behouden. Ze kennen hun eigen valkuilen en zijn bereid hier kritisch naar te kijken en aan te pakken. De coördinatoren leiden dit proces in banen en brengen samenhang aan.”