020 – 679 99 05       Contact    

Samenwerking met Studio Breitner 

Twee van onze leerlingen hebben de afgelopen periode meegedaan aan Studio Breitner. Noor en Charley, beiden uit de derde klas. Afgelopen dinsdag hebben zij hun werk gepresenteerd aan ouders en vrienden, samen met een aantal leerlingen van andere middelbare scholen in Amsterdam. Noor heeft een geweldige Giraffe op doek gemaakt en Charley een installatie met meerdere kunstwerken. Wij zijn enorm trots op deze twee meiden!

Studio Breitner is een opleiding niet alleen op gebied van beeldende kunst, maar ook op gebied van podiumkunst en film. In februari start er weer een nieuwe ronde. Leerlingen vanaf de derde klas kunnen zich voor deelname bij hun mentor aanmelden.

Het programma duurt 10 weken en is gericht op het ontwikkelen van beeldend werk. Tijdens de lessen maken de leerlingen gebruik van diverse didactische werkvormen en komen er bronnen uit de hedendaagse beeldende kunst aan bod. Er is aandacht voor presenteren en reflecteren zodat deelnemers een vocabulaire opbouwen om over eigen en andermans werk te kunnen praten. Het programma wordt afgerond met een presentatie van het portfolio, de gemaakte opdrachten en het werkproces. Deelnemers met voldoende participatie krijgen een certificaat van deelname.