020 – 679 99 05     Personeel    Contact    

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad van het Gerrit van der Veen bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders, die actuele schoolzaken bespreken met elkaar en met de schoolleiding 

Het doel van de ouderraad

De ouderraad wil de samenwerking bevorderen tussen ouders, leerlingen en school. Ze zet zich in voor het welzijn, het plezier en de resultaten van de leerlingen.

De ouderraad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar. De ouderraad houdt contact met de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad en met de contactouders. De contactouders zijn één of twee ouders van elke klas uit de onderbouw. Ieder jaar kunnen ouders zich hiervoor beschikbaar stellen. Op deze manier zijn er korte lijnen en blijft de ouderraad op de hoogte van wat er speelt in de klassen.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad:

  • denkt mee over het beleid van de school en onderwijskundige ontwikkelingen.
  • geeft de school gevraagd of ongevraagd advies.
  • zet zich in voor het vergroten van de betrokkenheid tussen ouders en school.
  • helpt mee bij praktische zaken en verleent hand- en spandiensten bij evenementen.
  • stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.

De ouderraad komt 6 keer per jaar samen met de schoolleiding, altijd op een maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Contact
Voor meer informatie kun je terecht bij Joost Hes  (voorzitter) via ouderraad@gerritvdveen.nl

 

De vergaderingen van het schooljaar 2021/2022

Op maandagen, van 18.00 – 20.00 uur:
Maandag 30 augustus 2021  
Maandag 25 oktober 2021
Maandag 13 december 2021  
Maandag 14 februari 2022  
Maandag 11 april 2022  
Maandag 13 juni 2022 + Afsluiting

Notulen ouderraad schooljaar 2021-2022
30 augustus 2021
25 oktober 2021
13 december 2021