020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad van het Gerrit van der Veen bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders, die actuele schoolzaken bespreken met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad (de MR) in een prettige open sfeer. Om de continuïteit hiervan te waarborgen en het natuurlijk verloop op te kunnen vangen zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe leden. 

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad van het Gerrit van der Veen houdt zich bezig met het bevorderen van het contact tussen school en ouders door:

  • mee te denken over het beleid van de school
  • feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
  • de school gevraagd of ongevraagd te adviseren
  • mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen
  • het organiseren van een algemene ouder-informatieavond over een bepaald thema
  • aanwezig te zijn op de Open avonden en hand- en spandiensten te verlenen bij de Beroepenmarkt
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten

De ouderraad komt 6 keer per jaar samen met de schoolleiding, altijd op een maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur. De laatste bijeenkomst van het jaar is een uitstapje!

Wil je in de Ouderraad?
De ouderraad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar. Behalve een enthousiaste bijdrage tijdens het overleg kan je je opgeven voor de genoemde activiteiten.

Er is vanwege de jaarlijkse wisselingen momenteel vooral behoefte aan ouders van leerlingen uit de bovenbouw.

Bereikbaarheid
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot:
François Dollé (voorzitter) en/of Dirk Kome (secretaris) via ouderraad@gerritvdveen.nl

Oudergeleding medezeggenschapsraad
Annette Dekker. Zie verder de pagina van de MR.

De vergaderingen van het schooljaar 2019/2020

Maandagen, aanvangstijd 18.00 uur:
23-09-2018 + Schoolleiding
04-11-2018+ Schoolleiding
02-12-2018 + Schoolleiding
10-02-2019 + Schoolleiding
06-04-2019 + Schoolleiding
18-05-2019 + Schoolleiding
15-06-2019 + Afsluiting

Notulen ouderraad schooljaar 2019-2020:
04 novembeAfsprakenlijst/Notulen
02 december Afsprakenlijst/Notulen

 

Notulen ouderraad schooljaar 2018-2019:
– 24 september Afsprakenlijst/Notulen
– 05 november Afsprakenlijst/Notulen
– 03 december Afsprakenlijst/Notulen
– 08 april Afsprakenlijst/Notulen