020 – 679 99 05       Contact    

Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad van het Gerrit van der Veen bestaat uit betrokken en enthousiaste ouders, die actuele schoolzaken bespreken met elkaar en met de schoolleiding 

Het doel van de ouderraad

De ouderraad wil de samenwerking bevorderen tussen ouders, leerlingen en school. Ze zet zich in voor het welzijn, het plezier en de resultaten van de leerlingen.

De ouderraad bestaat uit 1 à 2 vertegenwoordigers per leerjaar. De ouderraad houdt contact met de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad en met de contactouders. De contactouders zijn één of twee ouders van elke klas uit de onderbouw. Ieder jaar kunnen ouders zich hiervoor beschikbaar stellen. Op deze manier zijn er korte lijnen en blijft de ouderraad op de hoogte van wat er speelt in de klassen.

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad:

  • denkt mee over het beleid van de school en onderwijskundige ontwikkelingen.
  • geeft de school gevraagd of ongevraagd advies.
  • zet zich in voor het vergroten van de betrokkenheid tussen ouders en school.
  • helpt mee bij praktische zaken en verleent hand- en spandiensten bij evenementen.
  • stimuleert activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten.

De ouderraad komt 6 keer per jaar samen met de schoolleiding, altijd op een dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Contact
Voor meer informatie kun je terecht bij Guido Veuger  (voorzitter) via ouderraad@gerritvdveen.nl

 

De vergaderingen van het schooljaar 2023/2024

Op maandagen, van 18.00 – 20.00 uur:
Maandag 11 september 2023
Dinsdag 14 november 2023
Dinsdag 09 januari 2024 
Dinsdag 27 februari 2024 
Dinsdag 16 april 2024  
Dinsdag 18 juni 2024 + Afsluiting

Notulen van het schooljaar 2023/2024

Dinsdag 14 november 2023  
Dinsdag 09 januari 2024 
Dinsdag 27 februari 2024 
Dinsdag 16 april 2024 
Dinsdag 18 juni 2024