020 – 679 99 05         Personeel       Contact

Praat mee

In de leerlingenraad zitten leerlingen die gekozen zijn door het parlement, de vergadering van de gezamenlijke klassenvertegenwoordigers. Regelmatig overlegt deze raad met de schoolleiding over praktische en andere onderwerpen die de school aangaan. De leerlingenraad is daardoor een spreekbuis van de leerlingen, bedoeld om meningen en ideeën die bij de leerlingen leven op de juiste plaats kenbaar te maken.​

Leerlinggeleding medezeggenschapsraad

Bente van Os en Yuna Hofland. Zie verder de pagina van de MR.

Leerlingencommissies

Naast de leerlingenraad kent het Gerrit van der Veen College nog vier andere leerlingencommissies:

Feestcommissie: die samen met de schoolleiding per jaar ongeveer 4 feesten organiseert, drie op school en het eindfeest in een discotheek

Commissie Licht en Geluid: die alle activiteiten in de aula van een passende verlichting en geluidsversterking voorziet<
Schoolkrantredactie: een aantal keer per jaar wordt de NRC-GVC uitgebracht. De redactie bestaat uit leerlingen en 1 docent.
Leerlingenkunstraad: binnen de school houden zij zich bezig met het zichtbaar maken van kunst. Maar ook buiten de school gaan zij opzoek naar mooie en opwindende evenementen, competities en voorstellingen.
Brugklascoaches, iedere brugklas wordt vanaf de kennismakingsmiddag begeleid door drie brugklascoaches. Dit zijn enthousiaste leerlingen uit de vierde klassen, die de brugklassers helpen om zich snel thuis te voelen op hun nieuwe school.
Ze zijn aanwezig bij allerlei activiteiten zoals excursies en sportdagen, en zijn een aanspreekpunt in pauzes en in hun vrije tijd. Om goed op hun taak voorbereid te zijn volgen de coaches van tevoren een training in gesprekstechnieken en presenteren